Dostępność KPP

INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KPP-ETR I PJM

Data publikacji 11.10.2023

Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu. Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki albo Komendant Stołeczny Policji po uzyskaniu opinii Starosty. Komendant Powiatowy Policji jest szefem wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji.

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu określa strukturę organizacyjną, zakres zadań i funkcje Komendy, patrz linki w tekście.

Do  zadań Policjinależą czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i szukania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
  • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz
  • poszukiwania osób zaginionych.

Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu to między innymi:

  • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń, protestów, meczy i koncertów,
  • zabezpieczanie śladów i dowodów,
  • układanie programów profilaktycznych,
  • dbanie o bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach,
  • edukowanie dorosłych, dzieci, młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, jezior i rzek.

Wszystkie informacje o Komendzie Powiatowej Policji w Przasnyszu znajdziesz na stronie internetowej, stronie BIP, patrz linki w tekście.

Dodatkowe informacje:

W Komendzie Powiatowej Policji w Przasnyszu możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym, świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, to udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Film PJM

Pobierz plik PJM (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Powrót na górę strony