Kierownictwo

KOMENDANCI

Data publikacji 28.08.2017

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W PRZASNYSZU

INSP. TOMASZ ŁYSIAK

   

Służbę w Policji pełni od 1992 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji. W 2009 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej, a w roku 2019 studia podyplomowe w zakresie zarządzania kryzysowego na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od początku służby związany z pionem prewencji.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  • Naczelnik Wydziału Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy
  • Naczelnik Sekcji Sztabu Policji Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu
  • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu
  • Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim
  • Od 2 lipca 2016 roku Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

  • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
  • Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PRZASNYSZU

Powrót na górę strony