Przemoc w rodzinie

Wykaz placówek udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Data publikacji 06.02.2023

Wykaz placówek udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

  1. Placówki udzielające pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:
  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134, tel. 48 360 84 88, email: sekretariat@mops.radomn.pl.
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy, ul. Grabowa 17, tel. 48 360 89 40 e-mail: przemoc@mops.radom.pl - realizacja procedury „Niebieskie Karty”, pomoc psychologiczna, wsparcie socjalne, praca socjalna.
  3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu ul. Malczewskiego 20 b, tel. 48 362 27 45, email: pomoc@tpd.radom.pl – pomoc psychologiczna i prawna, zapewnienie schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie (hostel).
  4. Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzony przez Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu, ul. Kościelna 5, tel. 48 365 10 87, email: radom@caritas.pl – pomoc psychologiczna i prawna.
  5. Specjalistyczne Poradnie Rodzinne:

- Diecezja Radomska ul. Malczewskiego 1 tel. 340 62 00 email: kuria@radom.opok.org.pl – porady prawne, psychologiczne, pedagogiczne, wsparcia w wychodzeniu z nałogów,

- Stowarzyszenie „Kobiety dla Radomia, Radom ul. Miła17 lok. 100 email: jolanta.skolowska1@o2.pl – porady psychologiczne i terapia uzależnień,

- Fundacja Instytut Spraw Publicznych w Radomiu ul. Zegara Słonecznego 2 lok. 1 email: fundacjaispradom@gmail.com – poradnictwo prawne, psychologiczne specjalista ds. przemocy w rodzinie,

- Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” w Radomiu ul. Pułaskiego 9 tel. 48 360 24 63, email: radom@karan.pl – warsztaty umiejętności wychowawczych, konsultacje psychologiczne

- Stowarzyszenie „Monar” – Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna w Radomiu ul. Struga 57a email: radomporadnia@monar.org – poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne

  1. Placówka, która otrzymała dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości:
  1. Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Radomiu, ul. Mireckiego 3, tel. 531 462 069
  1. Placówki zapewniające miejsca noclegowe dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

1.       Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Słowackiego 188, tel. 48 360 01 91.

2.       Schronisko dla Bezdomnych Kobiet działające przy Caritas Diecezji Radomskiej, ul. Zagłoby 3, tel. 48 365 26 29.

3.       Noclegowania dla Kobiet i Mężczyzn działająca przy Caritas Diecezji Radomskiej, ul. Zagłoby 3, tel. 48 365 26 29

Noclegownia czynna jest:

- w okresie od 1 października do 31 marca w godz. od 18.00 do 8.00

- w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godz. od 19.00 do 7.00.

 

Powrót na górę strony