Aktualności

Piątkowe działania ,,Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Od godzin porannych (09.12.2016) sierpeccy policjanci prowadzą działania związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego pod nazwą "NURD". Podczas akcji funkcjonariusze zwracać będą szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.

Działania „NURD” czyli  "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy. W ramach akcji funkcjonariusze zwracać będą uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale również będą zwracać uwagę, czy sami piesi nie łamią zasad ruchu drogowego.

Powrót na górę strony