Pożegnanie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu - Aktualności - KPP w Sierpcu

Aktualności

Pożegnanie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu

Data publikacji 13.01.2019

11 stycznia 2019 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu odbyło się dzisiaj uroczyste pożegnanie młodszego inspektora Krzysztofa Witkowskiego. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, związków zawodowych, kadra kierownicza sierpeckiej komendy oraz zaproszeni goście.

Uroczysta zbiórka odbyła o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej komendy. Rozpoczynając uroczystość dowódca uroczystości kom. Piotr Kalkowski złożył meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Kamilowi Borkowskiemu. Młodszy inspektor Krzysztof Witkowski złożył meldunek o zdaniu obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego. Insp. Kamil Borkowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, skierował do odchodzącego mł. insp. Witkowskiego, słowa podziękowania za długoletnią i wzorową służbę. Komendant Powiatowy mł. insp. Mariusz Kryszkowski podziękował swojemu zastępcy za ostatnie lata owocnej współpracy, podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa powiatu sierpeckiego oraz koleżeńskie podejście w stosunku do funkcjonariuszy i pracowników Policji.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, kadra kierownicza sierpeckiej komendy oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli m.in. Starosta Powiatu Sierpeckiego Pan Mariusz Turalski, Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego Pan Jarosław Ocicki, Prokurator Rejonowy w Sierpcu Pan Grzegorz Jędrzejewski, Burmistrz Miasta Sierpca Pan Jarosław Perzyński, Wójt Gminy Gozdowo Pan Dariusz Kalkowski, Wójt Gminy Szczutowo Pan Andrzej Twardowski, Wójt Gminy Rościszewo Pan Jan Sugajski, Wójt Gminy Zawidz Pan Dariusz Frantczak, Wójt Gminy Mochowo Pan Zbigniew Tomaszewski, Ksiądz Kapelan Krzysztof Zakrzewski.

Młodszy inspektor Krzysztof Witkowski służbę w Policji rozpoczął w lipcu 1991 roku  jako policjant Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Rejonowej Policji w Sierpcu. Jeszcze w tym samym roku został skierowany na Studium Oficerskie do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, które ukończył w stopniu oficerskim. Od 1992 roku obejmował kolejno stanowiska  asystenta Wydziału Kryminalnego, specjalisty Zespołu do spraw Przestępczości Gospodarczej oraz specjalisty Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w sierpeckiej komendzie.  Jego rzetelne podejście do obowiązków służbowych oraz oddanie służbie zostało dostrzeżone przez przełożonych  i od kwietnia 2005 roku powierzono mu obowiązki Naczelnika Sekcji Dochodzeniowo- Śledczej, a od 2010 roku po zmianach struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu pełnił obowiązki na stanowisku Naczelnika Wydziału Kryminalnego.

Krzysztof Witkowski - od początku służby związany z sierpecką komendą Policji -  Rozkazem personalnym Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu z dniem 15 listopada 2012 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu, które piastował do dzisiaj, poza okresem od 6 lipca do 19 listopada 2016 roku, gdy pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu.

Za swoje zaangażowanie w prawidłowe wykonywanie codziennych obowiązków był wielokrotnie nagradzany, w tym również odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

 W 2015 roku na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mł. insp. Krzysztof Witkowski otrzymał brązową odznakę „Zasłużony policjant”. Jest to najwyższe polskie odznaczenie cywilne, nadawane policjantowi w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

 

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu z dniem 12.01.2019r powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu podinsp. Zbigniewowi Czachorowskiemu- dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego.

Powrót na górę strony