Aktualności

Podsumowanie działań NURD w powiecie sierpeckim.

W poniedziałek 16 stycznia 2017 roku od godzin porannych sierpeccy policjanci prowadzili działania prewencyjno-kontrolne ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego pod nazwą NURD. Podczas akcji funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.

Działania miały na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy. W ramach akcji funkcjonariusze zwracali uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale również zwracali uwagę, czy sami piesi nie łamią zasad ruchu drogowego.

W ramach akcji policjanci ruchu drogowego ujawnili 21 wykroczeń związanych  z naruszeniem przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami  oraz 23 wykroczenia popełnione przez pieszych i związane z nieprawidłowym poruszaniem się po drogach lub niewłaściwym przekraczaniem jezdni. Wobec osób naruszających przepisy ruchu drogowego policjanci stosowali przewidziane prawem kary i środki karne w postaci mandatów karnych i pouczeń.

Powrót na górę strony