Aktualności

Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu

W piątek, 13 września 2019 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu odbyło się dzisiaj uroczyste pożegnanie młodszego inspektora Mariusza Kryszkowskiego. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, kadra kierownicza sierpeckiej komendy oraz zaproszeni goście.

Uroczysta zbiórka odbyła się w sali konferencyjnej komendy. Rozpoczynając uroczystość dowódca uroczystości kom. Piotr Kalkowski złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniewowi Mikołajczykowi. Młodszy inspektor Mariusz Kryszkowski złożył meldunek o zdaniu obowiązków Komendanta Powiatowego. mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu, skierował do odchodzącego mł. insp. Kryszkowskiego, słowa podziękowania za wzorową służbę. Komendant Powiatowy mł. insp. Mariusz Kryszkowski podziękował swoim kolegom, koleżankom i współpracownikom za owocną współpracę i wspólne podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa powiatu sierpeckiego.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, kadra kierownicza sierpeckiej komendy oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli m.in. Starosta Powiatu Sierpeckiego Mariusz Turalski, Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego Jarosław Ocicki, Prokurator Rejonowy w Sierpcu Grzegorz Jędrzejewski, Przewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego Przemysław Burzyński, Wójtowie Gmin Powiatu Sierpeckiego, Ksiądz Kapelan Krzysztof Zakrzewski. Mł. insp. Mariusz Kryszkowski ma 42 lata. Jest magistrem pedagogiki Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieisztora w Pułtusku.

Ze służbami mundurowymi jest związany od 23 lat. Służbę rozpoczynał jako funkcjonariusz w Oddziałach Prewencji Policji w Warszawie, a od 1998 roku w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Płocku. W 2004 roku w stopniu oficerskim ukończył studia w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Mający wiedzę i doświadczenie dalszą służbę pełnił w Płocku na różnych stanowiskach, m.in. jako Kierownik Referatu w Wydziale Kryminalnym, Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego i Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu.

Decyzją Kierownictwa Garnizonu Mazowieckiego od listopada 2016 roku piastował stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu. Mł. insp. Mariusz Kryszkowski jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Jego hobby to sport i motoryzacja.

Za swoje zaangażowanie w prawidłowe wykonywanie codziennych obowiązków był nagradzany odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

W listopadzie 2017 roku otrzymał srebrną odznakę „Zasłużony Policjant”. W 2018 roku postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał srebrny medal „Za długoletnią służbę.

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu z dniem 13.09.2019r powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu podinsp. Jarosławowi Ciarce - dotychczasowemu I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu.

Powrót na górę strony