Promowanie służb mundurowych w Sierpcu - Aktualności - KPP w Sierpcu

Aktualności

Promowanie służb mundurowych w Sierpcu

W niedzielę przed Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyły się pokazy Wojsk Obrony Terytorialnej promujące służbę w mundurze. Sierpeccy policjanci również przyłączyli się do eventu wystawiając stoisko promujące zawód policjanta. Sierpecka Komenda na bieżąco współpracuje z Żołnierzami WOT. Nasze służby uzupełniają się wzajemnie w ramach zwalczania stanu epidemii COVID-19.

W niedzielę 21.02.2021 r. przy Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyły się pokazy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Wystawiono stoiska na których można było zobaczyć m.in. sprzęt i uzbrojenie jakim dysponują Terytorialsi z Płocka.

Event miał na celu promowanie służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu w ramach współpracy z Sztabem WOT w Płocku, również wystawiła stoisko promujące służbę w Policji.

Odwiedzający stoisko mieszkańcy Sierpca mogli zapoznać się z kryteriami przyjęcia do służby w Policji, zobaczyć najnowszy sprzęt sierpeckiej komendy, a także poszerzyć wiedzę na temat zagrożeń ze strony narkotyków i dopalaczy jak i zjawiska przemocy w rodzinie. Policjanci rozdawali ulotki informacyjne i elementy odblaskowe oraz chętnie odpowiadali na różne pytania dotyczące służby w Policji, przypominali również o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i codziennym funkcjonowaniu, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii korona wirusa.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi Policji musi spełnić następujące wymagania:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.


Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2021 roku na terenie województwa mazowieckiego : 

 • 23 lutego
 • 20 kwietnia
 • 13 lipca
 • 15 września
 • 03 listopada
 • 30 grudnia          

w następujących jednostkach:

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu

Komendach Miejskich Policji w:

Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

Komendach Powiatowych Policji w:

Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

Wszelkie informacje dostepne są na stronie https://mazowiecka.policja.gov.pl/wpl/praca/informator-dla-kandydat

Zapraszamy w nasze szeregi !

 

asp. Krzysztof Dobrzeniecki

Powrót na górę strony