Aktualności

Uroczyste obchody Święta Policji w Sierpcu

Data publikacji 27.07.2021

W piątek 23 lipca 2021 roku sierpeccy policjanci na placu apelowym Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu uroczyście obchodzili Święto Policji. W trakcie uroczystości wyróżniającym się policjantom wręczono mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnienia. Podczas uroczystości miało miejsce również uroczyste powierzenie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu oraz powitanie nowego kapelana sierpeckich policjantów.

Uroczystość miała miejsce na placu apelowym Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele  samorządów lokalnych powiatu sierpeckiego na czele ze Starostą Sierpeckim, Burmistrzem Miasta Sierpca, Wójtami Gmin, a także Prezes Sądu Rejonowego w Sierpcu, Prokurator Rejonowy w Sierpcu,  przedstawiciele Komendy Głownej Policji  i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu oraz zaproszeni goście.

Rozpoczęcia uroczystości  dokonał dowódca uroczystości podkom. Marek Pawłowski składając meldunek Komendantowi Powiatowemu Policji w Sierpcu młodszemu inspektorowi Jarosławowi Ciarce.

W dalszej części nastąpiło uroczyste odczytanie rozkazu personalnego Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu o powierzeniu obowiązków służbowych  na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu nadkomisarzowi Marcinowi Ostrowskiemu. Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu młodszy inspektor Jarosław Ciarka wręczając rozkaz personalny  pełniącemu obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu pogratulował awansu życząc dalszych sukcesów w życiu zawodowych, jak również prywatnym.

W trakcie uroczystości wyróżniającym się policjantom wręczono mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnienia.

W tym roku w Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu awansowanych zostało 23  policjantów naszej komendy:  13 policjantów  w korpusie aspirantów Policji i 10 policjantów w korpusie podoficerów Policji, natomiast rozkazem Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu awans na wyższy stopień służbowy otrzymał 1 policjant w korpusie szeregowych Policji.

Wyrazy uznania i zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom policjantom i pracownikom złożyli również przedstawiciele władz samorządowych.

Ze strony przedstawicieli  samorządów nie zabrakło wyróżnień dla policjantów za ich zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu sierpeckiego.

Uroczysty apel z okazji Święta Policji był również doskonałą okazją do powitania nowego kapelana sierpeckich księdza proboszcza Dariusza Multona, który decyzją Księdza Biskupa Piotra Libery z dniem 1 czerwca 2021 roku został  mianowany kapelanem Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

Nie zabrakło również słów podziękowania za owocną współpracę od zaproszonych gości, którzy życzyli dalszych sukcesów wszystkim policjantom sierpeckiej komendy.

 • Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Powiatowemu Policji w Sierpcu młodszemu inspektorowi Jarosławowi Ciarce
 • Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Powiatowemu Policji w Sierpcu młodszemu inspektorowi Jarosławowi Ciarce
 • Uczestnicy uroczystego apelu z okazji Święta Policji w Sierpcu
 • Awansowani i wyróżnieni policjanci
 • Poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu
 • Uczestnicy uroczystego apelu z okazji Święta Policji podczas odtwarzania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej
 • N a zdjęciu Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu młodszy inspektor Jarosław Ciarka oraz pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu nadkomisarz Marcin Ostrowski oddają honor
 • Na pierwszym planie Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu młodszy inspektor Jarosław Ciarka i pełniący obowiązki I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu nadkomisarz Marcin Ostrowski, w głębi zaproszeni goście
 • Nadkomisarz Marcin Ostrowski odbiera rozkaz personalny o powierzeniu obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu młodszego inspektora Jarosława Ciarki
 • Nadkomisarz Marcin Ostrowski odbiera gratulacje od przedstawiciela Komendy Głównej Policji inspektora Mariusza Ciarki
 • Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu młodszy inspektor Jarosław Ciarka przemawia i wita zaproszonych gości oraz awansowanych i wyróżnionych funkcjonariuszy
 • Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu młodszy inspektor Jarosław Ciarka przemawia do uczestników uroczystości
 • Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu młodszy inspektor Jarosław Ciarka zwraca się w przemowie do zaproszonych gości
 • Pełniący obowiązki I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu nadkomisarz Marcin Ostrowski, w tle przedstawiciele Komendy Głównej Policji
 • Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu młodszy inspektor Jarosław Ciarka w towarzystwie pełniącego obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu nadkomisarza Marcina Ostrowskiego wręcza policjantowi akt mianowania na wyższy stopień służbowy Policji
 • Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu młodszy inspektor Jarosław Ciarka w towarzystwie pełniącego obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu nadkomisarza Marcina Ostrowskiego wręcza policjantowi akt mianowania na wyższy stopień służbowy Policji
 • Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu młodszy inspektor Jarosław Ciarka w towarzystwie pełniącego obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu nadkomisarza Marcina Ostrowskiego wręcza policjantowi akt mianowania na wyższy stopień służbowy Policji
 • Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu młodszy inspektor Jarosław Ciarka w towarzystwie pełniącego obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu nadkomisarza Marcina Ostrowskiego wręcza policjantowi akt mianowania na wyższy stopień służbowy Policji
 • Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu młodszy inspektor Jarosław Ciarka w towarzystwie pełniącego obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu nadkomisarza Marcina Ostrowskiego wręcza policjantowi akt mianowania na wyższy stopień służbowy Policji
 • Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu młodszy inspektor Jarosław Ciarka w towarzystwie pełniącego obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu nadkomisarza Marcina Ostrowskiego wręcza policjantowi akt mianowania na wyższy stopień służbowy Policji
 • Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu młodszy inspektor Jarosław Ciarka w towarzystwie pełniącego obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu nadkomisarza Marcina Ostrowskiego wręcza policjantowi akt mianowania na wyższy stopień służbowy Policji
 • Starosta Sierpecki Andrzej Cześnik w towarzystwie Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu młodszego inspektora Jarosława Ciarki składa gratulacje i wręcza dyplom uznania wyróżnionym policjantom
 • Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński w towarzystwie Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu młodszego inspektora Jarosława Ciarki składa gratulacje i wręcza dyplom uznania wyróżnionym policjantom
 • Wójt Gminy Sierpc Krzysztof Korpoliński w towarzystwie Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu młodszego inspektora Jarosława Ciarki składa gratulacje i wręcza dyplom uznania wyróżnionemu policjantowi
 • Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski w towarzystwie Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu młodszego inspektora Jarosława Ciarki składa gratulacje i wręcza dyplom uznania wyróżnionej policjantce
 • Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski w towarzystwie Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu młodszego inspektora Jarosława Ciarki składa gratulacje i wręcza dyplom uznania wyróżnionemu policjantowi
 • Wójt Gminy Rościszewo Jan Sugajski w towarzystwie Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu młodszego inspektora Jarosława Ciarki składa gratulacje i wręcza dyplom uznania wyróżnionemu policjantowi
 • Wójt Gminy Szczutowo Andrzej Twardowski w towarzystwie Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu młodszego inspektora Jarosława Ciarki składa gratulacje i wręcza dyplom uznania wyróżnionemu policjantowi
 • Wójt Gminy Zawidz Dariusz Franczak w towarzystwie Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu młodszego inspektora Jarosława Ciarki składa gratulacje i wręcza dyplom uznania wyróżnionemu policjantowi
 • Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu młodszy inspektor Jarosław Ciarka w towarzystwie Księdza Proboszcza Dariusza Multona - nowego kapelana sierpeckich policjantów
 • Starosta Sierpecki Andrzej Cześnik przemawia do uczestników uroczystości
 • Awansowani i wyróżnieni funcjonariusze
 • Starosta Sierpecki Andrzej Cześnik składa gratulacje Komendantowi Policji w Sierpcu młodszemu inspektorowi Jarosławowi Ciarce
 • Kapela sierpeckich policjantów ksiądz proboszcz Dariusz Multon przemawia do uczestników uroczystości
 • Poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu opuszcza miejsce uroczystego apelu
 • Dowódca uroczystości podkomisarz Marek Pawłowski składa meldunek o zakończeniu uroczystego apelu Komendantowi Powiatowemu Policji w Sierpcu młodszemu inspektorowi Jarosławowi Ciarce
Powrót na górę strony