ROADPOL Safety Days - Żyj i pozwól żyć innym - działania sierpeckich policjantów - Aktualności - KPP w Sierpcu

Aktualności

ROADPOL Safety Days - Żyj i pozwól żyć innym - działania sierpeckich policjantów

Wczoraj, w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności, na terenie garnizonu mazowieckiego prowadzona była akcja pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC). W akcję włączyli się też sierpeccy policjanci.

Wzorem lat ubiegłych, podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności (16 – 22 września 2021 r.), we wszystkich europejskich krajach prowadzona jest akcja pod nazwą ROAD SAFETY DAYS. Według Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020, okolicznościami sprzyjającymi szczególnie wysokiemu ryzyku niebezpiecznych zachowań kierujących pojazdami w ruchu drogowym w Polsce są między innymi agresywny styl jazdy i brawura. Do najczęstszych błędów popełnianych przez kierowców należą:

  • nieudzielenie pierwszeństwa,

  • niezachowanie bezpiecznej odległości,

  • niezachowanie ostrożności przy dojeżdżaniu do przejść dla pieszych,

  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu,

  • przejazd na czerwonym świetle,

  • nieprawidłowe wyprzedzanie ( w tym „na trzeciego”).

Nadal duży wpływ na zagrożenie na drogach mają takie czynniki jak:

  • chęć szybkiego poruszania się kierowców po drogach,

  • skłonności do ryzyka w ruchu drogowym i wynikające z tego społeczne przyzwolenie na jazdę z dużą prędkością.

    Jedną z inicjatyw, które mogą wywierać w tym zakresie duży wpływ, jest niewątpliwie ROAD SAFETY DAYS.

Jak co roku w działania ROAD SAFETY DAYS włączają się również policjanci z Sierpca. We wtorek (21.09.21r.), w ramach działań prewencyno - profilaktycznych w tym obszarze policjanci z sierpeckiej drogówki prowadzili pomiary prędkości na drogach miasta i powiatu. Zwracali uwagę na agresywne i niebezpieczne zachowania kierowców, w tym niebezpieczne manewry oraz negatywne zachowania kierujących pojazdami wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego. W ramach działań przeprowadzono: 26 kontroli drogowych, ujawniono 19 wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości.

Powrót na górę strony