Aktualności

Podsumowanie i podziękowanie dla Urzędu Miasta Sierpca za wspólne działania z policją w zakresie profilaktyki społecznej

W tym tygodniu w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu odbyło się spotkanie z Burmistrzem Miasta Sierpca Jarosławem Perzyńskim oraz Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca Grzegorzem Żelasko, na którym Komendant osobiście podziękował za współpracę i przekazane za blisko 80 tyś. materiały do działań profilaktycznych dla naszego miasta

Inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i podnoszeniu poziomu wiedzy oraz świadomości lokalnej społeczności  na temat negatywnych zjawisk, to najważniejsze zadanie stawiane Policji w zakresie profilaktyki społecznej.     

Wzorem z  ubiegłych lat dzięki podjętej współpracy sierpeckiej Policji z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii działająca przy Urzędzie Miasta Sierpca funkcjonariusze pozyskali broszury zawierające podstawowe informacje z zakresu przeciwdziałania przemocy i zapobiegania nietrzeźwości kierowców.  

Materiały profilaktyczne przekazane przez Urząd Miasta Sierpca dotyczyły również jakże aktualnych  problemów w czasie pandemii przede wszystkim informacji o koronawirusie- jak dbać o siebie i najbliższych.

Przekazane sierpeckim mundurowym gadżety w postaci  Alko Gogle i Narko-Gogle czyli okulary stymulujące skutki używania narkotyków i alkoholu oraz „It Gogle” ukazujące w jaki sposób długotrwałe korzystanie z komputera wpływa na zakres widzenia oraz reakcji psychofizycznych, pomagają policjantom w prowadzeniu działań profilaktycznych. Dzięki nim młodzi ludzie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez sierpeckich policjantów mogli zobaczyć, jak zaburzony jest ich odbiór rzeczywistości, przede wszystkim po zażyciu środków odurzających oraz długotrwałym korzystaniu z komputera czy telefonu.

Pozyskane materiały profilaktyczne funkcjonariusze wykorzystali w trakcie prowadzonych działań. W tym roku odbyło się  ich  kilkanaście, do największych akcji  należą:  „Promocja bezpieczeństwa w Sierpcu” , „Działania profilaktyczne na Targowisku Miejskim”,  „Sierpeccy policjanci dbają o bezpieczeństwo młodzieży – profilaktyka wróciła do szkół”, „I Turnus Pogodnego Lata” , „Wakacyjne spotkania z dziećmi”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „ Sierpeccy Policjanci na festynach”.

Poprawa stanu bezpieczeństwo naszego miasta  to wspólny cel zarówno Policji jak i Urzędu Miasta Sierpca. Dalsza współpraca w zakresie działań profilaktycznych  niewątpliwie pozwoli na kontynuowanie rozpoczętych w tym roku przedsięwziąć , a także zainicjowanie nowych projektów dotyczących między innymi depresji w pandemii.

Pod wpływem realnego zagrożenia jakim jest COVID-19 jesteśmy świadkami zmieniającej się rzeczywistości. Sierpeccy policjanci wychodzą naprzeciw oczekiwaniom w prowadzonych działaniach profilaktycznych w walce ze skutkami pandemii.

Materiały profilaktyczne  dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa zostały zakupione ze środków  finansowych  z Miejskiego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii działająca  przy Urzędzie Miasta Sierpca.

Powrót na górę strony