Aktualności

Zmiana organizacji ruchu we Wszystkich Świętych

Data publikacji 25.10.2016

Jak każdego roku w okresie Święta Zmarłych na terenie naszego miasta i całego powiatu sierpeckiego będzie panował wzmożony ruch pieszych i samochodów. Dlatego też apelujemy do wszystkich mieszkańców o zachowanie ostrożności już w dniach poprzedzających Święto Zmarłych, szczególnie w rejonie targowiska miejskiego w Sierpcu oraz na drogach dojazdowych do cmentarzy.

Pieszych prosimy o przemieszczanie się chodnikami i przechodzenie przez jezdnię w miejscach wyznaczonych. Podczas poruszania się pieszo po zmierzchu poza obszarem zabudowanym należy pamiętać o stosowaniu elementów odblaskowych wymaganych przepisami.

Do kierujących pojazdami apelujemy o zmniejszenie prędkości i zachowanie ostrożności, a także parkowanie tylko w miejscach dozwolonych lub wyznaczonych przez służby porządkowe, w taki sposób, aby nie utrudniać przejazdu innym uczestnikom ruchu.

Doświadczenia wskazują, że w okresie tym z samochodów korzystają również osoby, które rzadko siadają za kierownicę. Dlatego też do innych kierujących szczególnie tych bardziej doświadczonych apelujemy o wyrozumiałość i życzliwość oraz aby pamiętali o tym, że i oni kiedyś będą starsi.

W dniu 1 listopada z centrum Sierpca do cmentarzy będzie można dojechać ulicą 11-go Listopada i Kilińskiego (przez rondo). 

Ulica Wojska Polskiego w Sierpcu od godzin rannych będzie drogą jednokierunkową umożliwiającą zjazd od cmentarzy z ulicy Kościuszki w kierunku centrum miasta.

Sugerujemy korzystanie z alternatywnej drogi przez miejscowość Mieszczk przez osoby udające się pojazdami na cmentarz komunalny. 

Na wyznaczonych parkingach w rejonie cmentarza komunalnego i parafialnego ruchem pojazdów kierować będą strażnicy miejscy wspomagani przez harcerzy oraz uczniów klas mundurowych sierpeckich szkół. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do ich poleceń.

Ponieważ sierpeckie cmentarze położone są przy drodze krajowej prosimy, jeżeli będzie to możliwe, o pozostawienie samochodów w domu i udanie się na groby najbliższych pieszo.

Przypominamy wszystkim kierującym, którzy udają się w daleką podróż, aby wsiadając do samochodu byli wypoczęci i trzeźwi. W związku z prowadzonymi w dniach 28 października - 2 listopada 2016 roku  działaniami "ZNICZ 2016" wszystkim kierującym przypominamy, aby podczas jazdy zachowywali ostrożność i stosowali się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego, a w szczególności ograniczeń prędkości. W trakcie jazdy należy co pewien okres czasu zatrzymać się i odpocząć. 

Powrót na górę strony