Aktualności

Działania NURD w powiecie sierpeckim

Data publikacji 15.11.2016

Wczoraj sierpeccy policjanci prowadzili działania związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego – czyli "NURD". Podczas akcji policjanci zwracali szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.

W działaniach wzięło udział 8 policjantów. Podczas działań policjanci ujawnili łącznie 19 wykroczeń popełnionych przez uczestników ruchu drogowego , w tym 9 nieprawidłowych zachowań pieszych, 3 wykroczenia popełnione przez rowerzystów oraz 7 przypadków naruszeń przepisów przez kierujących samochodami.

Policyjne działania „NURD” mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach akcji stróże prawa zwracali uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyjrzeli się, czy piesi sami nie łamią zasad ruchu drogowego.

Powrót na górę strony