Aktualności

Debata społeczna z mieszkańcami powiatu sierpeckiego

Społeczny głos w policyjnej służbie jest niezwykle ważny. Stąd też debata społeczna z udziałem przedstawicieli różnych instytucji oraz mieszkańców powiatu sierpeckiego . Podczas spotkania poruszano tematy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Realizując jedno z priorytetowych zadań naszej formacji, jakim jest zacieśnienie współpracy ze społecznością lokalną, sierpeccy policjanci spotkali się w miniony wtorek (24.10) z mieszkańcami i samorządowcami miasta i powiatu sierpeckiego na debacie poświęconej bezpieczeństwu seniorów, gdzie tematem wiodącym były oszustwa. 

Celem spotkania było również zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję lub inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Uczestniczący w spotkaniu mieszkańcy wskazywali mundurowym miejsca zagrożone w swoich lokalnych społecznościach.

Dokładnie omówiono bardzo ważne zagadnienie, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policjanci wyjaśnili, że można wskazać na niej m.in. informacje o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie ale również uwzględnione zostały w niej informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym, wypadkach drogowych i niebezpiecznych miejscach. Podkreślono, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest narzędziem, które pozwala policji podnosić poziom bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu. 

Najważniejszym punktem spotkania była dyskusja związana z wnioskami, uwagami seniorów  i propozycjami dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w konkretnych obszarach. Uczestnicy debaty poruszali głównie sprawy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym -  m.in. mówili o braku chodnika na jednej z ulic, braku ścieżek rowerowych, czasowej zmiany organizacji ruchu przy ul. Wojska Polskiego w Sierpcu. Pytano m.in.: o interpretację wybranych przepisów drogowych oraz infrastrukturę drogową.

Na zakończenie debaty uczestnicy wypełnili ankietę podsumowującą przedsięwzięcie.

Asp. Katarzyna Krukowska

Powrót na górę strony