Aktualności

Policjanci z sierpeckiej drogówki uczestniczyli w egzaminie na kartę rowerową

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego sierpeckiej komendy dzisiaj uczestniczyli w egzaminie na kartę rowerową uczniów I Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu. Wszyscy uczniowie zdali egzamin praktyczny i w niedługim czasie otrzymają swój pierwszy dokument uprawniający do poruszania się rowerami po drogach publicznych.

Dzisiaj (19.06) przy ul. Marii Konopnickiej w Sierpcu w dolinie rzeki Sierpienicy na wybudowanym miasteczku ruchu drogowego odbył się praktyczny egzamin na kartę rowerową uczniów klas czwartych. Uczestniczyli w nim również sierpeccy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego. Jeszcze przez przystąpieniem do egzaminu praktycznego jazdy na rowerze, policjanci przypomnieli uczniom o przepisach i zasadach obowiązujących w ruchu drogowym. Udzielili kilku cennych wskazówek m.in. jak bezpiecznie poruszać się na rowerze, jak wygląda obowiązkowe wyposażenie jednośladu, o czym należy pamiętać będąc pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego.

Aby móc przystąpić do egzaminu praktycznego, uczniowie musieli w pierwszej kolejności zdać egzamin teoretyczny z zakresu zasad ruchu drogowego, który przeprowadził nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. W drugim etapie egzaminu, prowadzonym przez policjantów, cykliści musieli sprawnie pokonać tor jazdy i sygnalizować wykonywane manewry, w trakcie których musieli pamiętać o obowiązujących przepisach.

Głównym założeniem działań policji w prowadzeniu egzaminów praktycznych na kartę rowerową jest propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży. Wręczając kartę rowerową, policjant musi mieć pewność, że przyszły pełnoprawny uczestnik ruchu drogowego nie stworzy zagrożenia dla siebie czy też innych uczestników ruchu.

Przypominamy!

Karta rowerowa jest dokumentem, który stwierdza uprawnienie osoby niepełnoletniej do poruszania się rowerem. Wydawana jest dziecku za pisemna zgodą jego rodziców lub opiekunów. Do wydania karty rowerowej jest upoważniony dyrektor szkoły. Kartę rowerową można uzyskać po ukończeniu 10 roku życia oraz zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego, który przeprowadza nauczyciel po odpowiednim przeszkoleniu z zakresu ruchu drogowego.

Asp. Katarzyna Krukowska

 

  • Policjanci podczas egzaminu na kartę rowerową
  • Policjanci podczas egzaminu na kartę rowerową
  • Policjanci podczas egzaminu na kartę rowerową
Powrót na górę strony