Poszukiwani - KPP w Sierpcu

Poszukiwani

Poszukiwani

Data publikacji 29.11.2016

Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu
na podstawie listów gończych
P  O  S  Z  U  K  U  J  E
 

 

Mariusz CieślaMariusz Tomasz CIEŚLA

syn Józefa Krystyny

urodzony 19.06.1980r w Sierpcu

ostatnio zamieszkały w Sierpcu, ul. Księcia Wacława 10 m 2

Wyżej wymieniony poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Okręgowy w Płocku jako skazanego m.in. za czyn z art. 280§2 KK i inne.

 

Jakub KluskiewiczJakub KLUSKIEWICZ

syn Andrzeja Mirosławy

urodzony 24.03.1986

ostatnio zamieszkały w Sierpcu, ul. Jana Pawła II 6 m 2

Wyżej wymieniony poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Kędzierzynie-Koźlu jako podejrzanego m.in. za czyn z art. 286§1 KK.

 

Krzysztof RudowskiKrzysztof RUDOWSKI

syn Jerzego Anny

urodzony 13.06.1982r w Gostyninie

ostatnio zamieszkały w Sierpcu, ul. Głowackiego 2

Wyżej wymieniony poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Sierpcu jako podejrzanego o czyn z art. 209§1 KK.

 

Marek TUCHEWICZ

syn Mieczysława i Anny

urodzony 25.02.1994

ostatnio zamieszkały w Sierpcu, ul. Jana Pawła II 36 m 5

Wyżej wymieniony poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Sierpcu jako skazanego m.in. za czyn z art. 279§1 KK.

 

 

 


Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji lub prokuratora /art.280§1 pkt 4 kpk/.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia  wolności do lat 5  /art.239§1 kpk/.

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby  informującej  /art.280§2 kpk/.

 

W przypadku jakichkolwiek informacji prosimy o kontakt telefoniczny:

1. Oficer dyżurny KPP w Sierpcu (0-24 265-82-00),

2. Zespół ds. poszukiwania i identyfikacji osób KPP w Sierpcu (0-24 265-82-87),

3. Policja w całym kraju 997 lub 112 (z telefonu komórkowego).

Powrót na górę strony