Poszukiwani

Poszukiwani

Data publikacji 29.11.2016

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji lub prokuratora /art.280§1 pkt 4 kpk/.

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia  wolności do lat 5  /art.239§1 kpk/.

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby  informującej  /art.280§2 kpk/.

 

W przypadku jakichkolwiek informacji prosimy o kontakt telefoniczny:

1. Oficer dyżurny KPP w Sierpcu (47 705 42-00),

2. Zespół ds. poszukiwania i identyfikacji osób KPP w Sierpcu (47 705 42-87),

3. Policja w całym kraju 997 lub 112 (z telefonu komórkowego).

Powrót na górę strony