Stop agresji drogowej. Widziałeś- poinformuj Policję - Stop agresji drogowej - KPP w Sierpcu

Stop agresji drogowej

Stop agresji drogowej. Widziałeś- poinformuj Policję

Data publikacji 30.11.2016

Piractwo, agresja, cwaniactwo to niestety jeszcze codzienność na Mazowieckich drogach. Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu uruchomiła specjalną skrzynkę elektroniczną, na którą można przesyłać materiały świadczące o agresywnym zachowaniu kierowców.

Nie bądź bierny! Reaguj – filmuj i informuj Policję.

 Adres mailowy KPP Sierpc

zbigniew.czachorowski@ra.policja.gov.pl   lub stopagresjidrogowej.kwp@ra.policja.gov.pl

     Jeżeli materiał z zarejestrowanym wykroczeniem, z różnych względów nie będzie mógł być załączony do wiadomości, wówczas prosimy wskazać link do miejsca, gdzie dany materiał będzie dostępny. Nadesłane materiały policjanci drogówki przeanalizują pod kątem pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców agresywnych zachowań. Wobec kierujących, którzy dopuścili się rażących naruszeń obowiązujących przepisów, policjanci zastosują sankcje karne, w najsurowszym wymiarze. Mogą to być konsekwencje z zakresu prawa karnego, ale również konsekwencje administracyjne - nałożenie punktów oraz skierowanie sprawcy na badania psychologiczne, mające na celu stwierdzenie, czy ma on predyspozycje do posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu.

     Prosimy przesyłać tylko materiał filmowy, który zawiera szczególnie drastyczne przykłady łamania przepisów ruchu drogowego. Osoby przesyłające materiały filmowe muszą mieć przy tym świadomość, że przekazując nagranie Policji jako potencjalni świadkowie zarejestrowanych zdarzeń mogą być poproszeni o udział w czynnościach w tej sprawie. W celu szybszej reakcji ze strony Policji, wraz z zarejestrowanym materiałem prosimy przesłać następujące informacje:

               1. Data i godzina zdarzenia, miejscowość, nr drogi, nazwa ulicy;

               2. Dane pojazdu - marka, nr rejestracyjny;

               3. Swoje dane - imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy.

     Brak powyższych informacji może uniemożliwić rozpatrzenie sprawy, szczególnie w przypadku konieczności uzupełnienia materiału dowodowego. Ponadto osoba zgłaszająca, która chce pozostać anonimowa, musi liczyć się z tym że nie będzie mogła skorzystać z przysługujących jej uprawnień wynikających z przepisów prawa, jak również nie zostanie poinformowana o sposobie zakończenia postępowania.

Powrót na górę strony