Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim

Rejon miejski nr 4- teren miasta Sokołów Podlaski

Data publikacji 03.07.2020

asp. szt. Mirosław Siemieniuk, tel: 519-035-531 lub 47 7074 235, e-mail: dzielnicowy.sokolowpodlaski4@ra.policja.gov.pl

asp. szt. Mirosław Siemieniuk,

tel: 519-035-531 lub  47 7074 235

e-mail: dzielnicowy.sokolowpodlaski4@ra.policja.gov.pl

W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu bądź sytuacji natychmiastowej interwencji  proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Sokołowie Podlaskim pod numerem tel: 47 7074 200  bądź 997.

 

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Dzielnicowy w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. w ramach realizowanego planu działania priorytetowego dąży do ograniczenia lub wyeliminowania spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających przez grupowanie się młodzieży przy ul. Ząbkowskiej 6.

 

Rejon miejski nr 4- teren miasta Sokołów Podlaski obejmuje:

Aleja 550-lecia, Baczyńskiego, Bajkowa Błękitna, Boczna, Cmentarna,Dołowa, Fabryczna, Gagarina, Jasna, Jaśminowa, Kochanowskiego, Kolejowa,  Kordeckiego, Kryształowa, Letnia, Lipowa, Łąkowa, Malinowskiego, Okrężna, Oleksiaka Wichury, Parkowa, Pastelowa,Perłowa, Platynowa, Pogodna, Radosna, Reja, Relaks, Reymonta, Św. Rocha., Sienkiewicza, Skłodowskiej Curie, Spokojna, Sportowa, Stadionowa, Śniadeckich, Targowa, Tartaczna, Ustronna, Węgrowska, Wiejska, Wspólna, Zacisze, Zagłoby, Ząbkowska, Złota, Żeromskiego, Żołnierzy Niezłomnych.

Powrót na górę strony