Posterunek Policji w Kosowie Lackim

Rejon pozamiejski nr 2- teren gminy Kosów Lacki

Data publikacji 03.07.2020

asp. szt. Krzysztof Stańczuk, tel: 506 869 280 lub 47 7074 362, e-mail: dzielnicowy.kosowlacki2@ra.policja.gov.pl

asp. szt. Krzysztof Stańczuk,

tel: 506 869 280 lub z kierownikiem PP w Kosowie Lackim  asp. szt. Marcinem Dmowskim- 47 7074 360

Posterunek Policji nie funkcjonuje całodobowo.  W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu bądź sytuacji natychmiastowej interwencji  proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Sokołowie Podlaskim pod numerem tel: 47 7074 200 bądź 112.

e-mail: dzielnicowy.kosowlacki2@ra.policja.gov.pl

 

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Dzielnicowy w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. w ramach realizowanego planu działania priorytetowego dąży do wyeliminowania problemu kradzieży drzewa z kompleksu leśnego Nowej Maliszewy i Staej Maliszewy.


Rejon pozamiejski nr 2- teren gminy Kosów Lacki obejmuje:

Albinów, Bojary, Buczyn Dworski, Buczyn Szlachecki, Chruszczewka Szlachecka, Chruszczewka Włościańska, Dębe, Dybów, Grzymały, Guty, Henrysin, Jakubiki, Kosów Ruski, Kosów Hulidów, Krupy, Kutyski, Łomna, Nowa Maliszewa, Nowa Wieś, Nowy Buczyn, Rytele Święckie, Sągole, Stara Maliszewa, Telaki, Tosie, Trzciniec Duży, Trzciniec Mały, Wólka Dolna, Wólka Okrąglik, Wyszomierz, Żochy.

Powrót na górę strony