Posterunek Policji w Kosowie Lackim

Rejon pozamiejski nr 3- teren gminy Ceranów

Data publikacji 03.07.2020

mł.asp. Radosław Mikiel , tel: 519 035 534 lub 47 7074 362, e-mail: dzielnicowy.ceranow@ra.policja.gov.pl

mł.asp. Radosław Mikiel

tel: 519 035 534 lub z kierownikiem PP w Kosowie Lackim  asp. szt. Marcinem Dmowskim- 47 7074 360

Posterunek Policji nie funkcjonuje całodobowo.  W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu bądź sytuacji natychmiastowej interwencji  proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Sokołowie Podlaskim pod numerem tel: 47 7074 200 bądź 112.

e-mail: dzielnicowy.ceranow@ra.policja.gov.pl
 

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Dzielnicowy w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. w ramach realizowanego planu działania priorytetowego dąży do wyeliminowania problemu łamania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w obrębie sklepu spożywczo-przemysłowego w Wólce Rytelskiej.

 

Rejon pozamiejski nr 3- teren gminy Ceranów obejmuje:

Adolfów, Ceranów, Długie Grodzieckie, Długie Grzymki, Długie Kamieńskie, Garnek, Lubiesza, Natolin, Noski, Olszew,  Przewóz Nurski, Pustelnik, Radość, Rytele-Olechny, Rytele Suche, Rytele-Wszołki, Wólka Nadbużna, Wólka Rytelska, Wszebory, Zawady.

Powrót na górę strony