Posterunek Policji w Sterdyni

Rejon pozamiejski nr 1- teren gminy Sterdyń

Data publikacji 03.07.2020

asp.szt. Radosław Plichta, tel: 519 035 532 oraz 47 7074 332, e-mail: dzielnicowy.sterdyn@ra.policja.gov.pl

 asp.szt. Radosław Plichta,

tel: 519 035 532 lub z kierownikiem PP w Sterdyni asp. szt. Sławomirem Skomoruchą- 47 7074 330,

Posterunek Policji nie funkcjonuje całodobowo.  W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu bądź sytuacji natychmiastowej interwencji  proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Sokołowie Podlaskim pod numerem tel: 47 7074 200 bądź 112.

e-mail: dzielnicowy.sterdyn@ra.policja.gov.pl

 

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Dzielnicowy w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. w ramach planu działania priorytetowego wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu objetym zakazemspożywania napoi alkoholowych w rejonie sklepu "Groszek" w m-ci Sterdyń oraz skwerków przy ul. Kościuszki .

 na terenie służbowym nr I gm. Sterdyń

Rejon pozamiejski nr 1- teren gminy Sterdyń obejmuje:

Białobrzegi, Chądzyń, Dzięcioły Bliższe, Dzięcioły Dalsze, Dzięcioły Kolonia, Golani, Grądy, Kamieńczyk, Kiełpiniec, Kiezie, Kolonia Paderewek, Kolonia Stary Ratyniec, Kuczaby, Lebiedzie, Lebiedzie- Kolonia, Łazów, Łazówek, Matejki, Młynarze, Nowe Mursy, Nowe Mursy Kolonia, Nowy Ratyniec, Paderewek, Paulinów, Seroczyn, Seroczyn-Kolonia, Sewerynówka, Stare Mursy, Stare Mursy kolonia, Stary Ratyniec, Stelągi, Stelągi Kolonia, Sterdyń, Szwejki, Zaleś.

Powrót na górę strony