Posterunek Policji w Sterdyni

Rejon pozamiejski nr 2- teren gminy Jabłonna Lacka

Data publikacji 03.07.2020

st.sierż. Piotr Czapski, tel: 506 868 467 lub 47 7074 332, e-mail: dzielnicowy.jablonnalacka@ra.policja.gov.pl

st.sierż. Piotr Czapski,

tel: 506 868 467 lub z kierownikiem PP w Sterdyni asp. szt. Sławomirem Skomoruchą- 47 7074330

Posterunek Policji nie funkcjonuje całodobowo.  W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu bądź sytuacji natychmiastowej interwencji  proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Sokołowie Podlaskim pod numerem tel: 47 7074 200 bądź 112.

e-mail: dzielnicowy.jablonnalacka@ra.policja.gov.pl

 

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Dzielnicowy w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.w ramach realizowanego planu działania priorytetowego podjejmie działania mające na cele wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem jego spożywania oraz występowanie wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu jak i obyczajowości publicznej  w rejonie sklepu Lewiatan przy ul. Sienkiewicza w Jabłonnie Lackiej.

 

Rejon pozamiejski nr 2- teren gminy Jabłonna Lacka obejmuje:

Bujały- Gniewosze, Bujały- Mikosze, Czekanów, Dzierzby Szlacheckie, Dzierzby Włościańskie, Gródek, Gródek- Dwór, Jabłonna Lacka, Jabłonna Średnia, Kolonia Toczyski Średnie, Krzemień Wieś, Krzemień Zagacie, Ludwinów, Łuzki, Łuzki- Kolonia, Mołożew- Dwór, Mołożew- Wieś, Morszków, Niemirki, Nowomodna, Stara Jabłonna, Teofilówka, Toczyski Podborne, Toczyski Średnie, Tończa, Wierzbice- Guzy, Wierzbice- Strupki, Wieska- Wieś, Wirów, Wirów- Dwór, Władysławów.

Powrót na górę strony