Posterunek Policji w Sterdyni

Rejon pozamiejski nr 3- teren gminy Sabnie

Data publikacji 03.07.2020

asp. szt. Bogdan Smolik, tel: 506 868 499 lub 47 7074 332, e-mail: dzielnicowy.sabnie@ra.policja.gov.pl

asp. szt. Bogdan Smolik,

tel: 506 868 499 lub z kierownikiem PP w Sterdyni asp. szt. Sławomirem Skomoruchą- 47 7074 330,

Posterunek Policji nie funkcjonuje całodobowo.  W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu bądź sytuacji natychmiastowej interwencji  proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Sokołowie Podlaskim pod numerem tel: 47 7074 200 bądź 112.

e-mail: dzielnicowy.sabnie@ra.policja.gov.pl

 

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r.w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Dzielnicowy w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. w ramach realizowanego planu działania priorytetowego zwiększenie nadzoru nad zwierzętami domowymi przez ich właścicieli, opiekunów, ograniczenie liczby wykroczeń w kier. art. 77 KW w m-ci Grodzisk gm. Sabnie.

Rejon pozamiejski nr 3- teren gminy Sabnie obejmuje:

Chmielnik, Grodzisk, Hilarów, Hołowienki, Jadwisin, Klepki, Kolonia Hołowienki, Kolonia Kurowice, Kostki- Pieńki, Kupientyn, Kupientyn- Kolonia, Kurowice, Nieciecz- Dwór, Nieciecz Włościańska, Niewiadoma, Pieńki Suchodolskie, Sabnie, Stasin, Suchodół Szlachecki, Suchodół Włościański, Tchórznica Szlachecka, Tchórznica Włościańska, Wymysły, Zembrów.

Powrót na górę strony