Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Data publikacji 03.03.2020

Informujemy, że od 1 października 2020 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zostanie uruchomiony kolejny nabór na 4 letnie studia oficerskie I stopnia na kierunku Nauka o Policji.

Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie adresowane są do osób, które wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji.

  Funkcjonariusze Policji przyjęcie na pierwszy rok studiów otrzymają szansę rozwoju zawodowego, będą funkcjonować w instytucji cieszącej się zaufaniem społecznym oraz uzyskają możliwość wyboru pionu służby adekwatnego do indywidualnych predyspozycji i zainteresowań. 

  Studia trwają 4 lata i są prowadzone w formie stacjonarnej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W trakcie pierwszego roku studiów studenci uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu szkolenia zawodowego podstawowego. Studenci będą realizować także praktyki zawodowe w jednostkach terenowych Policji.

Poniżej zamieszczamy dokumenty potrzebne do przystąpienia do rekrutacji w Policji oraz oświadczenie woli jak i informacje dot. studiów.

Powrót na górę strony