Aktualności

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Data publikacji 20.09.2018

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych.

Takim narzędziem są mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Od początku roku użytkownicy aplikacji na Mazowszu dokonali już łącznie 8830 zgłoszeń.

Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,

2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

- bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;

- w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,

informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje na terenie garnizonu mazowieckiego od dnia 20 września 2016 roku. Od chwili uruchomienia aplikacji do końca 2017 roku mieszkańcy Mazowsza dokonali 28431 zgłoszeń, spośród których 12940 (46,44%) zostało uznanych za potwierdzone. W okresie 2018 roku (do 14.09) użytkownicy aplikacji dokonali już łącznie 14116 zgłoszeń. W wyniku weryfikacji przez policjantów 7831 zgłoszeń zostało uznanych za potwierdzone.

Najczęściej zgłoszenia odnotowywano w następujących kategoriach:

  • przekraczanie dozwolonej prędkości – 4048 (28,68%);

  • spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 2842 (20,13%);

  • nieprawidłowe parkowanie – 2347 (16,63%);

  • niewłaściwa infrastruktura drogowa – 1167 (8,27%).

    Każde odnotowane zgłoszenie podlega procesowi weryfikacji trwającemu 5 dni. W tym czasie policjanci kilkakrotnie kierowani są w miejsce zgłoszenia, celem potwierdzenia występowania wskazanego zagrożenia. Po upłynięciu 5 dniowego okresu weryfikacji, każdemu zgłoszeniu nadawany jest odpowiedni status (potwierdzone, niepotwierdzone, żart/pomyłka). W sytuacji, kiedy w miejscu odnotowanego zgłoszenia nie stwierdzono kolejnych przypadków, lub zagrożenie zostało usunięte (np. dzikie wysypisko śmieci lub niewłaściwa infrastruktura drogowa), zgłoszeniu nadaje się status potwierdzone/wyeliminowane.  Aktualnie na terenie garnizonu mazowieckie potwierdzalność zgłoszeń odnotowanych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2018 roku kształtuje się na poziomie 58,47%.

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do funkcjonalności mapy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl

 

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom dokonaliśmy zmian w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa m.in. umożliwiając dodawanie opisu zagrożenia. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi rozwiązaniami.

 

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.

W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

 

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

 

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Powrót na górę strony