Aktualności

Razem Bezpieczniej - podsumowanie

Data publikacji 26.11.2018

W piątek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Szydłowcu odbyła się debata na temat bezpieczeństwa podsumowująca realizację projektu w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Podczas debaty wręczone zostały również nagrody dla uczniów i przedszkolaków biorących udział w konkursach.

W piątek 23.11.2018 r. Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu odbyła się debata na temat bezpieczeństwa podsumowująca realizację projektu pod nazwą „Poprawa poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców Szydłowca poprzez modernizację przejść dla pieszych przy ulicy Wschodniej oraz podniesienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. W ramach projektu wykonano interaktywne przejścia dla pieszych w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 na ulicy Wschodniej w Szydłowcu, przeprowadzono szereg spotkań w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Szydłowiec, w trakcie których uczniowie i przedszkolaki oprócz wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zasad ruchu drogowego pogłębili wiedzę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Ponadto w trakcji spotkań uczniowie i przedszkolaki otrzymały elementy odblaskowe. W trakcie debaty głos zabrali I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szydłowcu mł. insp. Marek Filipiak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Paweł Sokół oraz Burmistrz Szydłowca Pan Artur Ludew, którzy podziękowali wszystkim zaangażowanym w realizację projektu i podkreślili jak ważnym elementem dla bezpieczeństwa jest szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu przestrzegania przepisów ruchu drogowego i przekazanie wiedzy dotyczącej udzielania pierwszej pomocy jak również właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego. Spotkanie uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Majdowie na temat przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Na zakończenie debaty wręczone zostały nagrody dla przedszkolaków biorących udział w konkursie plastycznym oraz uczniów biorących udział w konkursie z zakresu wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

st. sierż. Marlena Skórkiewicz

Powrót na górę strony