Aktualności

Debata społeczna w Jastrzębiu

Data publikacji 29.05.2017

W miniony czwartek (25.05.br.) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jastrzębiu odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie Jastrząb.

Debatę rozpoczął Wójt Gminy Jastrząb Pan Andrzej Bracha powitaniem przybyłych na spotkanie. Następnie Naczelnik Wydziału Prewencji aspirant sztabowy Dariusz Kalita omówił realizację wniosków zgłoszonych przez uczestników ubiegłorocznej debaty gminnej oraz podjętych czynności w tym zakresie. Przybliżone zostały zasady działania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” i aplikacji „Moja Komenda”. Naczelnik Wydziału Prewencji zaznaczył, że aplikacja „Moja Komenda” to ważne narzędzie powstałe w celu lepszego komunikowania się społeczeństwa z Policją. Wszystkim zebranym zaprezentował praktyczny sposób zgłaszanie zagrożeń za pomocą aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, jak również zachęcał do korzystania z tego „narzędzia” w celu wspólnego zarządzania bezpieczeństwem. 

Na zakończenie spotkania przyszedł czas na zgłaszanie uwag przez mieszkańców gminy Jastrząb, dotyczących poprawy bezpieczeństwa w rejonie swojego miejsca zamieszkania. Podczas ponad godzinnej debaty mieszkańcy zgłosili uwagi dotyczące m.in. przekraczania dozwolonej prędkości przez kierujących w Gąsawach Rządowych Niwach oraz przesunięcia przejścia dla pieszych w Jastrzębiu na ulicy Kościuszki.

Podczas debaty policjanci zapoznali się sygnalizowanymi zagrożeniami, problemami
i oczekiwaniami mieszkańców, dzięki czemu w codziennej służbie funkcjonariusze będą mogli sprawniej realizować zadania służbowe dbając o bezpieczeństwo mieszkańców.

sierż. Marlena Skórkiewicz

Powrót na górę strony