Aktualności

Debata społeczna w Mirowie

Data publikacji 09.06.2017

Dzisiaj (09.06.br.) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mirowie odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie gminy Mirów.

Debatę rozpoczął Wójt Gminy Mirów Pan Artur Siwiorek powitaniem przybyłych na spotkanie. Następnie Naczelnik Wydziału Prewencji aspirant sztabowy Dariusz Kalita omówił realizację wniosków zgłoszonych przez uczestników ubiegłorocznej debaty gminnej oraz podjętych czynności w tym zakresie. Przybliżone zostały zasady działania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” i aplikacji „Moja Komenda”. Naczelnik Wydziału Prewencji zaznaczył, że aplikacja „Moja Komenda” to ważne narzędzie powstałe w celu lepszego komunikowania się społeczeństwa z Policją. Wszystkim zebranym zaprezentował praktyczny sposób zgłaszanie zagrożeń za pomocą aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, jak również zachęcał do korzystania z tego „narzędzia” w celu wspólnego zarządzania bezpieczeństwem. 

Na zakończenie spotkania przyszedł czas na zgłaszanie uwag przez mieszkańców gminy Jastrząb, dotyczących poprawy bezpieczeństwa w rejonie swojego miejsca zamieszkania. Podczas blisko godzinnej debaty mieszkańcy zgłosili uwagi dotyczące m.in. poruszania samochodów ciężarowych w miejscowości Bieszków Dolny, których kierowcy nie stosują się do występujących w tym miejscu ograniczeń tonażowych.

Podczas debaty policjanci zapoznali się sygnalizowanymi zagrożeniami, problemami
i oczekiwaniami mieszkańców, dzięki czemu w codziennej służbie funkcjonariusze będą mogli sprawniej realizować zadania służbowe dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Mirów.

sierż. Marlena Skórkiewicz

Powrót na górę strony