Kierownictwo

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZYDŁOWCU

Data publikacji 21.11.2016

P.O. KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  W SZYDŁOWCU

mł. insp. Jacek Hebda

.

Służbę w Policji pełni od 1994 roku.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie. Większość kariery związany z pionem prewencji.

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
 

 • Kierownik Sekcji ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji
  KWP zs. w Radomiu,

   
 • Naczelnik Wydziału - Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu,
   
 • Naczelnik Wydziału - Sztab Policji KWP zs. w Radomiu,
   
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kozienicach,
   
 • od 17.06.2024 r. powierzenie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Szydłowcu


   

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:
 

 • Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
   
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”
   
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI  W SZYDŁOWCU

mł. insp. Marek Filipiak

 

Służbę w Policji pełni od 1994 roku

Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach . Egzamin oficerski złożył w Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie.

Wiedzę i doświadczenie zdobywał służąc w pionie kryminalnym i prewencyjnym.

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • od 16 października 2015 roku I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szydłowcu

 

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:Brązowy Krzyż Zasługi

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”
 • Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony