POLICYJNE DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH - Aktualności - KPP w Białobrzegach

Aktualności

POLICYJNE DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH

Data publikacji 21.09.2020

W okresie jesiennym kiedy wcześnie zapada zmrok i warunki atmosferyczne ulegają pogorszeniu, pieszy na drodze staje się słabo widoczny. Wzrasta zatem prawdopodobieństwo potrącenia go przez pojazd. Wychodząc naprzeciw zdiagnozowanym zagrożeniom dotyczącym tej kategorii uczestników ruchu drogowego białobrzeska Policja od piątku prowadzi działania pod nazwą „ Niechronieni” ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych. Policjanci zwracają szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych i przyglądają się czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego. W ramach działań zostanie nawiązana współpraca z operatorami monitoringu miejskiego w celu bieżącego monitorowania przejść dla pieszych pod kątem ujawniania naruszeń spowodowanych przez kierujących pojazdami.

 

Najgorsze tygodnie tego roku pod wglądem warunków drogowych wciąż są przed nami. Zarówno kierujący jak i piesi muszą już teraz przestawić swój sposób myślenia i postępowania w ruchu drogowym – dostosować się do niesprzyjającej pogody i złej widoczności.

Należy pamiętać, że w konfrontacji z pojazdem pieszy zawsze jest na straconej pozycji, stąd też przyjęto nazywać pieszych niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu (art. 26 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym). Przepis ten nabiera szczególnego znaczenia w porze jesienno-zimowej. Z drugiej zaś strony fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu, a przede wszystkim jego życia i zdrowia. Nie można bezkrytycznie korzystać z przejść dla pieszych. Tu także wymagana jest szczególna ostrożność. Zachowywanie tej ostrożności nie jest stratą czasu i na pewno opłaca się pieszemu.

Pieszy, który ma na sobie ubranie w spokojnych szaro-czarnych kolorach i nie posiada na wierzchniej odzieży elementów odblaskowych, dostrzegany jest przez kierowcę z dużym opóźnieniem. stosowanie elementów odblaskowych w różnej formie - zawieszki, opaski, kamizelki, torby na zakupu z elementami odblaskowymi zwiększają szansę pieszego na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności. Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tylu i z przodu).

Najważniejsze przepisy, o których powinni pamiętać piesi podczas korzystania z drogi:

  •  Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest zobowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.
  • Pieszy idąc po jezdni ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi.
  • Z pobocza piesi mogą korzystać tylko wówczas, gdy nie ma chodnika lub drogi dla pieszych. Na drodze, która nie ma pobocza pieszy może korzystać z jezdni. Idąc po jezdni jest on zobowiązany do zajmowania miejsce najbliżej jej krawędzi i ustępowania pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi.
  • Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu Jednakże poza przejściem pieszy może pokonać jezdnię pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy ustępuje wówczas pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi obowiązany jest iść drogą najkrótszą.
  • W przypadku gdy przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za odrębne.
  • Pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

 

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
Powrót na górę strony