SPOTKANIE Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO - Aktualności - KPP w Białobrzegach

Aktualności

SPOTKANIE Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO

Data publikacji 03.09.2021

W poniedziałek 30 sierpnia 2021 roku w Sali Konferencyjnej Hali Sportowej w Białobrzegach zorganizowano spotkanie z rodzinami zastępczymi, którego celem było poszerzenie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa ich podopiecznych. Udział w niej wziął przedstawiciel lokalnych władz Pan Bartłomiej Kowalczyk - Wicestarosta Powiatu Białobrzeskiego oraz pracownicy Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej mieszczących się na terenie powiatu białobrzeskiego. Organizatorami szkoleń i pokazów była Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach.

Wicestarosta Powiatu Białobrzeskiego Pan Bartłomiej Kowalczyk rozpoczął spotkanie podziękowaniem za jego inicjatywę, które cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu białobrzeskiego. Po przedmiotowym wystąpieniu odbyła się prezentacja dzielnicowych, służących w Komendzie Powiatowej Policji w Białobrzegach oraz Posterunkach Policji w Stromcu i Radzanowie, w ramach której wskazano rewiry, na których pracują oraz udostępniono rodzinom numery służbowe ich telefonów, w celu nawiązywania z nimi bezpośrednich kontaktów.

Następnie przeprowadzono prelekcje na temat rozpoznawania zagrożeń wynikających z zażywania przez młodzież środków odurzających i substancji psychoaktywnych. Policjanci przy użyciu prezentacji multimedialnej
i walizki edukacyjnej zawierającej imitację środków odurzających przybliżali zebranym wygląd i rodzaje narkotyków, w tym "dopalaczy" oraz omawiali symptomy, jakie występują po ich zażyciu. Wskazywali rodzicom na jakie zachowania dzieci należy zwrócić uwagę oraz w jaki sposób i gdzie młodzież może ukrywać narkotyki.

Funkcjonariusze omówili ideę działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz prawidłowy sposób korzystania z niej. Przeprowadzili szkolenie na temat sposobu działania sprawców najczęściej popełnianych oszustw, tj. metodą „na wnuczka”’ „na policjanta”, „na prokuratora” oraz w jaki sposób należy w takich przypadkach się zachowywać, żeby nie stać się ofiarą tego typu przestępstw. Poruszony został również temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa w sieci. Wskazano rodzicom zagrożenia związane z kontaktami
z nieznajomymi w sieci, narastającą falą sextingu i hackingu oraz skutki mogące wynikać z hejtowania rówieśników za pomocą komunikatorów społecznych. Zwrócono się z prośbą o przekazywanie dzieciom informacji, iż nic w sieci nie pozostaje anonimowe. 

Kolejnym punktem spotkania była prelekcja na temat aspektów związanych z przestępczością
i odpowiedzialnością karną nieletnich.  Wskazano programy i działania prewencyjne, jakie Policja podejmuje w celu przeciwdziałania tym zjawiskom.

Jednym z elementów spotkania był pokaz z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez Mateusza Rycerskiego - strażaka Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach, który wspólnie z dzielnicowym
st. sierż. Marcinem Kacprzakiem zaprezentował m. in. sposób udzielania pomocy dzieciom i niemowlętom
w przypadku zachłyśnięć i utraty przytomności.

Z uwagi na olbrzymie zainteresowanie tematyką oraz formą spotkania działania te będą cyklicznie kontynuowane z innymi grupami społecznymi na terenie powiatu białobrzeskiego.

 

Autor: mł. asp. Ewa Kozyra

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
Powrót na górę strony