Aktualności

ZŁAMAŁ WYDANY PRZEZ POLICJĘ NAKAZ OPUSZCZENIA LOKALU I ZAKAZ ZBLIŻANIA SIĘ DO MIESZKANIA. W TRYBIE PRZYSPIESZONYM STANIE PRZED SĄDEM

Data publikacji 12.06.2024

Funkcjonariusze z Białobrzegów zatrzymali 44-latka, który złamał wydany przez Policję nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania i zakaz zbliżania się do mieszkania. Środki te policjanci zastosowali kilka dni wcześniej po szczegółowym rozpoznaniu sytuacji rodziny, gdzie istnieje podejrzenie stosowania przemocy. Mężczyzna w trybie przyspieszonym stanie przed sądem.

Policjanci kilka dni temu wydali nakaz natychmiastowego opuszczenia lokalu i zakaz zbliżania się do mieszkania dla sprawcy przemocy w rodzinie. Następnie Sąd wydal postanowienie o przedłużeniu okresu obowiązywania zakazu do czasu zakończenia prowadzonego postępowania dotyczącego znęcania się nad rodziną. Funkcjonariusze poinformowali 44-latka o sankcjach w przypadku złamania zakazu i nakazu. Mimo to mężczyzna wrócił do miejsca zamieszkania i tym samym naruszył przepisy kodeksu wykroczeń. Mężczyzna będąc na posesji wszczął kolejną awanturę. Skierowaniu przez dyżurnego KPP Białobrzegi funkcjonariusze od razu zatrzymali sprawcę i przewieźli go do policyjnego aresztu, skąd następnie w trybie przyspieszonym stanie przed sądem.

Przypominamy!

Zgodnie z przepisami policjanci mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Te nakazy lub zakazy mogą być wydane łącznie i obowiązują od momentu ich wydania. Policjanci w czasie obowiązywania nakazu i zakazu będą regularnie sprawdzać, czy sprawca przemocy stosuje się do policyjnych zaleceń.

Naruszenie nakazu lub zakazu wydanego przez policjanta na podstawie uprawnień, jakie daje mu tzw. ustawa antyprzemocowa, skutkuje sankcjami karnymi określonymi w art. 66b kodeksu wykroczeń jakimi są kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Naruszenie nakazu lub zakazu skutkuje też zastosowaniem trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.

Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania, chyba że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą również moc w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

asp. Joanna Golus / KPP BIałobrzegi 

Powrót na górę strony