Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 27.01.2021

p.o. KOMENDANTa POWIATOWego POLICJI W BIAŁOBRZEGACH

MŁ. INSP.  mICHAŁ SKWARCZYŃSKI 

Służbę w Policji pełni od 1998 roku.

Jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Wiedzę i doświadczenie zdobywał służąc w pionie kryminalnym i prewencyjnym.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku
  • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu
  • od 9 lipca 2024 roku p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Białobrzegach

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

  • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
  • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”
  • Srebrna Odznaka "Zasłużony Policjant"

 

 

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W BIAŁOBRZEGACH

mł. insp. PAWEŁ OZGA  

Służbę pełni w Policji od 1991 roku.

Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Egzamin oficerski złożył w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  • od 16 maja 2022 roku I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Białobrzegach.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

  • Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
  • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”
  • Srebrna Odznaka „ Zasłużony Policjant”

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony