Aktualności

„MASZ PRAWO DO MEDJACJI”

Data publikacji 04.09.2017

„Masz prawo do mediacji” – pod takim hasłem będzie przebiegał tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji w dniu 19 października oraz Tydzień Mediacji, który rozpocznie się 16 października, a zakończy 2O.

Każdy może znaleźć się w sytuacji jakiegoś sporu. Powinniśmy jednak wiedzieć, że nie zawsze wymaga to angażowania sądu. Policja informuje o nowym, alternatywnym sposobie rozwiązywania konfliktów, którym jest mediacja.

 

Bezstronny mediator (czyli osoba prowadząca mediację) pomaga dojść do porozumienia osobom będącym w sytuacji konfliktowej. Celem działania mediatora jest przede wszystkim usprawnienie, a czasami wręcz umożliwienie, przeprowadzenia rzeczowej rozmowy o problemie.

Mediacja stwarza możliwość wypowiedzenia swoich racji w sposób spokojny i przemyślany, co jest możliwe dzięki obecności osoby pośredniczącej w rozmowie, jaką jest mediator. 

Podstawową zasadą mediacji jest jej dobrowolność. Każda ze stron, jak również mediator, ma możliwość przerwania mediacji jeżeli nie widzi szans na wypracowanie porozumienia lub gdy nie będzie miała chęci na dalszy udział w mediacji. Mediacje mogą dotyczyć spraw: cywilnych, karnych, gospodarczych, a także rodzinnych.

 

 Więcej informacji na temat medjacji  znajdziecie Państwo na stronie  www.mediacja.gov.pl

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby.

 

asp.Tomasz Krukowski

 
Powrót na górę strony