Aktualności

Debata społeczna– ewaluacyjna

Data publikacji 29.11.2016

Wczoraj (22.11.br.) w sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury w Lipsku odbyła się debata społeczna - ewaluacyjna poświęcona podsumowaniu realizacji wniosków IV debaty społecznej dotyczącej bezpieczeństwa na terenie powiatu lipskiego

 

22.listopada br. w sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury w Lipsku odbyła się debata społeczna - ewaluacyjna na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa w powiecie lipskim. Spotkanie zostało zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku podinsp.Wojciecha Brandta oraz Starostę Lipskiego Romana Ochyńskiego. Na sali obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji współpracujących z lipską Policją na rzecz bezpieczeństwa, dyrektorzy szkół, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku i  w Solcu nad Wisłą  oraz oczywiście mieszkańcy powiatu.

 

Komendant Powiatowy Policji w Lipsku podinsp. Wojciech Brandt po rozpoczęciu debaty i przywitaniu uczestników, podsumował wnioski i postulaty zgłoszone podczas IV debaty społecznej , która odbyła się 15 lutego br. oraz stopień ich realizacji. Przedstawił również stan bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu oraz omówił nowe, ważne dla budowania  bezpieczeństwa  lokalnego narzędzie, jakimi są:  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz  aplikacja Moja Komenda.

 

Następnie st. kpt. mgr inż. Paweł Niewczas z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku omówił zagrożenia związane z tlenkiem węgla.

 

W kolejnej części debaty uczestnicy mogli zadawać pytania, oraz przedstawić swoje spostrzeżenia i uwagi na temat bezpieczeństwa.

 

Na zakończenie Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu Pan Dariusz Piątek opowiedział o akcji „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”   Głównym celem akcji jest przekonanie najmłodszych, że odblaski poprawiają ich bezpieczeństwo sprawiając, że są lepiej widoczni dla kierowców.

 

Podsumowując debatę Komendant Powiatowy Policji w Lipsku podinsp. Wojciech Brandt podziękował wszystkim obecnym za udział w spotkaniu. Podkreślił również, że wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za bezpieczeństwo i bardzo ważnym elementem w tej dziedzinie jest współpraca różnych instytucji z lokalnym społeczeństwem oraz wspólne wypracowanie mapy zagrożeń.

 

asp. Tomasz Krukowski

Powrót na górę strony