Aktualności

KAMPANIA „16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ"

Data publikacji 24.11.2017

Kampania rozpoczyna się 25 listopada, w dniu, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy wobec Kobiet, a kończy 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka.

„16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women's Global Leadership Institute, poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

16 dni wybrano pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka oraz podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka. 

Światowa akcja ma na celu eliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć m. in. poprzez budowanie świadomości wśród społeczeństwa, iż stanowi ona pogwałcenie praw człowieka oraz wzmacnianie lokalnych systemów przeciwdziałających przemocy wobec kobiet.  

 W tym roku temat przewodni międzynarodowej Kampanii brzmi  "Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich !".

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu jak co roku, podczas kampanii przeciwko przemocy wobec kobiet organizować będą spotkania z młodzieżą w placówkach szkolnych. Podczas tych spotkań mundurowi omawiać będą zjawisko przemocy oraz  radzić, gdzie zgłosić się po pomoc. Funkcjonariusze podczas swoich działań profilaktycznych będą zachęcać młodzież, szczególnie mężczyzn do noszenia „białej wstążki”, która symbolizuje osobiste zobowiązanie, że osoba ją nosząca nigdy nie będzie stosować przemocy, akceptować lub milczeć w kwestii przemocy.

źródło: www.kampania16dni.pl

Powrót na górę strony