Aktualności

Ćwiczenia „ZIMA 2017”

12 grudnia 2017 roku przeprowadzono ćwiczenia pod kryptonimem „ZIMA 2017”, mające na celu przygotowanie służb do zbliżającego się sezonu zimowego. Ćwiczenia przeprowadzono we współpracy z Powiatową Państwową Strażą Pożarną w Lipsku, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lipsku oraz Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chotczy. Ćwiczenia dotyczyły organizacji i prowadzenie działań podczas wystąpienia ekstremalnych zimowych warunków pogodowych.

Ćwiczenia rozpoczęto o godzinie 9:30 przy drodze powiatowej 1917 w okolicach miejscowości Górki gm. Chotcza. Scenariusz zakładał, że grupa młodzieży zostaje w wyniku gwałtownych opadów śniegu i oblodzenia jezdni uwięziona w autokarze, który na łuku zjechał z drogi. Pięć osób jest poszkodowanych w tym jedna nieprzytomna. Większość osób jest zmarznięta i wymaga natychmiastowej ewakuacji oraz pomocy. Dojazd do miejsca zdarzenia pojazdów Pogotowia Ratownictwa Medycznego oraz innych samochodów osobowych jest niemożliwy ze względu na zaspy śnieżne i oblodzenie drogi. Na miejsce zadysponowano patrol policji samochodem terenowym, jednostki strażacy pożarnej oraz ratowników medycznych. Zadaniem przybyłych służb było ewakuowanie osób będących w stanie zagrożenia życia, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom potrzebującym oraz organizacja czasowego zakwaterowania ewakuowanej grupy. Następnym etapem ćwiczeń było założenie braku dostaw energii elektrycznej w budynku gdzie znajdowała się ewakuowana młodzież, co powodowało brak ogrzewania pomieszczeń. Służby ratownicze po konsultacji z Zarządzaniem Kryzysowym gminy i powiatu dostarczyły i uruchomiły agregaty prądotwórcze, co spowodowało wznowienie ogrzewania budynku.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń była realizacja zadań planistycznych, organizacyjnych, szkoleniowych i kontrolnych mających na celu zapewnienie sprawnej koordynacji działań służb ratowniczych. Ćwiczenia przebiegły zgodnie z założeniami i były podstawą do wyciągnięcia wniosków na temat zagrożenia, jakie może wyniknąć podczas zdarzeń związanych z występowaniem, niskich temperatur oraz obfitych i długotrwałych opadów śniegu.

asp. Andrzej Stolarek

Powrót na górę strony