Aktualności

Oznakuj swój rower

Data publikacji 11.04.2018

Nie daj szansy złodziejowi - oznakuj swój rower!!! W Lipsku kontynuowana jest akcja znakowania rowerów. Głównym celem projektu jest możliwość identyfikacji właściciela w przypadku odzyskania skradzionego jednośladu, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży rowerów poprzez nanoszenie na nie cech identyfikacyjnych.

Procedura programu polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu "engrawer", oznaczenia składającego się z liter i cyfr oraz rejestracji w bazie danych Policji. Każdy oznakowany rower zostanie opatrzony w widocznym miejscu naklejką samoprzylepną informującą o dokonaniu oznakowania roweru. Mikroudarowa technologia "engrawera" pozwala na wykonanie precyzyjnego oznakowania, a ponadto powoduje zmiany w strukturze materiału wykrywane nawet po powierzchniowym zatarciu znaków.

 

Elementy podlegające oznakowaniu oraz miejsca wykonania oznaczeń:

  • rama roweru pod kierownicą,
  • ramię przekładni sprzężone z przekładnią,
  • przedni widelec.

W rowerach o znacznej wartości materialnej zaleca się rozważenie możliwości oznakowania na prośbę właściciela dodatkowych elementów, takich jak: sztyca siodełka, sztyca kierownicy, obręcze kół.

Dzięki takiemu systemowi każdy oznakowany rower ma inny numer, a ponadto można łatwo ustalić jednostkę w której został oznakowany. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy oznakowania roweru należy wypełnić przed znakowaniem roweru w celu wygenerowania przez system niepowtarzalnego kodu. Kształt cyfr musi być taki , aby każda ich przeróbka była wyraźnie widoczna a ich wysokość nie powinna przekraczać 7 mm. Nie dopuszcza się ponownego znakowania elementów oznakowanych oraz przerabiania naniesionych wcześniej numerów. Uzupełnienie brakującego oznakowania, np. w przypadku wymiany elementów powinno być wykonane tą samą technologią.

Rejestracja w komputerowej bazie danych odbywa się na podstawie:

  • dokumentu tożsamości właściciela (osoba pełnoletnia),
  • dowodu zakupu - paragon lub faktura, umowa kupna - sprzedaży, (wg. oświadczenia ustnego właściciela).

 

Jak uchronić rower przed kradzieżą?

 ·         Nigdy nie zostawiaj roweru bez zabezpieczenia na ulicy lub przed sklepem, nawet na tzw.  „minutkę”.

 ·         Korzystaj z zabezpieczeń technicznych (np. linki, szakle, blokady, łańcuchy) renomowanych firm.

·         Nie zostawiaj go na balkonie, klatce schodowej.

·         Jeżeli rower przechowujesz w piwnicy, garażu czy komórce – dopilnuj, aby drzwi były  odpowiednio zabezpieczone.

 ·        Poruszając się rowerem, szczególnie porą wieczorową lub nocną, unikaj jazdy przez słabo  oświetlone parki, skwery i mało uczęszczane drogi.

 ·         Zapisz i zachowaj numer fabryczny roweru – to może ułatwić jego odzyskanie w wypadku kradzieży.

 ·         Dodatkowo oznakuj swój rower – zostanie on zarejestrowany w ewidencji policyjnej.

 

Rower można oznakować w Komendzie Powiatowej Policji w Lipsku, w każdy wtorek w godz. od 9.00 -14.00

(po wcześnbiejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel 48 3784 285)

 

Znakowanie rowerów odbywa się także przy okazji różnego rodzaju festynów, 

imprez kulturalno - sportowych z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Powrót na górę strony