Aktualności

Lipska policjia podsumowała 2016 rok

Data publikacji 13.02.2017

W miniony czwartek (09.02.br) w Komendzie Powiatowej Policji w Lipsku odbyła się odprawa roczna, która stanowiła podsumowanie wyników pracy uzyskanych przez funkcjonariuszy powiatu lipskiego w 2016 roku. 

W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu insp. Kamil Borkowski,kierownictwo lipskiej Policji, a także zaproszeni goście, Starosta Lipski Roman Ochyński, W-ice Starosta Lipski Paweł Jędraszek oraz Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku mł. bryg. mgr inż. Jarosław Bajor.

Odprawę służbową rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Lipsku podinsp.Wojciech Brandt, który przywitał wszystkich zaproszonych gości, po czym oddał głos Pani Ewie Pastuszce,która odczytała pismo Pana Jarosława Zielińskiego-Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2017 roku, będące podsumowaniem diałalności polskiej Policji w 2016 roku oraz wskazaniem priorytetów Ministra na rok 2017, odnoszących się do zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli. Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Lipsku podinsp Wojciech Brandt w formie prezentacji multimedialnej  zaprezentował efekty pracy lipskich policjantów.

W kolejnej części odprawy głos zabrał  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego z/s w Radomiu insp. Kamil Borkowski, który przedstawił osiągnięte wyniki Komendy Powiatowej Policji w Lipsku na tle województwa mazowieckiego oraz podziękował za dotychczasową służbę i osiągnięte wyniki.

Po przedstawieniu osiągniętych wyników pracy lipskiej komendy, głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślili znaczenie służby, jaką na co dzień pełnią lipscy policjanci. Pogratulowali osiągnięć oraz podziękowali za dotychczasową współpracę, zaznaczając, że najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych obywateli. Nasze lokalne społeczeństwo czuje się tutaj bezpiecznie i to właśnie jest zasługą pracujących w tej jednostce policjantów.

Na koniec Komendant Powiatowy Policji w Lipsku podinsp Wojciech Brandt podsumowując odprawę ocenił pozytywnie pracę policjantów lipskiej komendy.

 

asp. Tomasz Krukowski

 

Powrót na górę strony