Aktualności

24 - 25 MARCA DZIAŁANIA „PASY"

Data publikacji 24.03.2017

Dzisiaj i jutro na drogach powiatu lipskoego prowadzona będzie akcja PASY. Ma ona na celu ograniczenie skutków wypadków drogowych, które wynikają z niezapinania pasów bezpieczeństwa oraz nieużywania urządzeń służących do przewozu młodych pasażerów.

Obowiązek zapinania pasów jest nagminnie łamany przez kierujących oraz pasażerów, którzy nie zdają sobie sprawy, że zapięte pasy bezpieczeństwa mogą często uchronić przed poważnym urazem, utratą zdrowia, a nawet śmiercią w wypadku drogowym. Policjanci w ciągu dwóch dni skontrolują maksymalną ilość samochodów, głównie pod kątem wywiązywania się z obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierujących oraz pasażerów. Kontrole drogowe będą obejmowały również aspekt bezpieczeństwa przewozu dzieci, w szczególności prawidłowego użycia fotelików. Celem policyjnej akcji jest również wyrobienie w opinii publicznej przeświadczenia o nieuchronności poniesienia konsekwencji w przypadku niestosowania się do przepisów.

asp. Tomasz Krukowski

Powrót na górę strony