NAKAZ OPUSZCZENIA DOMU WOBEC SPRAWCY PRZEMOCY DOMOWEJ - Aktualności - KPP w Lipsku

Aktualności

NAKAZ OPUSZCZENIA DOMU WOBEC SPRAWCY PRZEMOCY DOMOWEJ

Data publikacji 16.09.2021

46-latek awanturował się i był agresywny. Interweniowali policjanci. Okazało się, że jest sprawcą przemocy domowej. Znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żona i matką. Otrzymał policyjny nakaz opuszczenia domu i zakaz zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia.

W miniony wtorek po godzinie 19 policjanci z Posterunku Policji w Ciepielowie interweniowali wobec agresywnego mężczyzny. 46- latek pod wpływem alkoholu wszczął awanturę domową, w trakcie której szarpał, popychał i groził pozbawieniem życia swojej żonie i matce.
W listopadzie ubiegłego roku weszła w życie tzw. ustawa antyprzemocowa. To dzięki niej wczoraj policjanci nakazali agresywnemu mężczyźnie opuszczenie wspólnie zajmowanego lokalu. Wobec mężczyzny został także wydany zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Za niestosowanie się do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Przypominamy!
Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 30 listopada 2020 r., również policjanci mają możliwość wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Te nakazy lub zakazy będą mogły być wydane łącznie i będą natychmiast wykonalne.
 
Policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz:
podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu;
w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).
Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie przysługiwało prawo:
zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych;
jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie;
złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.
Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana:
do wskazania Policji deklarowanego miejsca swego pobytu,
w miarę możliwości numeru telefonu,
informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.

 

mł. asp. Monika Karasińska

Powrót na górę strony