ZAPROSZENIE DO KONKURSU PLASTYCZNEGO - Aktualności - KPP w Lipsku

Aktualności

ZAPROSZENIE DO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Data publikacji 23.09.2021

Komendant Powiatowy Policji w Lipsku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym.

Regulamin konkursu plastycznego „Kalendarz bezpieczeństwa”:

 1. Organizatorem konkursu jest Komendant Powiatowy Policji w Lipsku, a współorganizatorami samorządy z powiatu lipskiego.

 2. Celem konkursu jest przedstawienie bezpiecznych zachowań, popularyzacja wiedzy o bezpiecznych zachowaniach, uwrażliwienie młodych ludzi na czyhające niebezpieczeństwa, zrozumienie i poszanowanie przepisów prawa, burzenie stereotypów dotyczących beztroskich zachowań młodych ludzi.

 3. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i placówek opiekuńczo - wychowawczych,

 4. Konkurs odbywa się w okresie 20września – 31 pażdziernika 2021 roku. (Liczy się data wpływu prac do siedziby organizatora). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Komendy Powiatowej Policji w Lipsku do dnia 15 grudnia 2021 roku.

 5. Każdy uczestnik może zgłosić  jedną  prace plastyczną.

 6. Prace plastyczne w formacie nie mniejszym niż A-4, a nie większa niż A-3 przy wykorzystaniu technik: rysunku, malarstwa  (prace płaskie, nie przestrzenne).  Prace powinny być wyraźnie opisane na odwrocie: imię i nazwisko, wiek, adres szkoły/placówki, nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy.

 7. Prace należy nadsyłać lub dostarczać na adres:

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii

Wydziału Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Lipsku

ul. Spacerowa 31 a.

27-300 Lipsko

 1. Ostateczny termin składania prac upływa dnia 31 pażdziernika 2021 roku. Prace zostaną wykorzystane w profilaktycznej pracy policji Najciekawsze prace zostaną użyte do wydania kalendarza na rok 2022. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.

 2. Zwycięzców wyłoni jury, które będzie oceniać prace w czasie do 15 grudnia 2021. W skład jury wejdą przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Lipsku, plastyk i zaproszeni goście.  

 3. Uczestnicy przekazują na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Lipsku prawa autorskie do pracy.

 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie swoich danych (imienia i nazwiska) podczas publikacji pracy.

 5. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody.

 6. Komenda Powiatowa Policji w Lipsku zastrzega sobie prawo do dodatkowego nagradzania prac,  które uzna za godne szczególnego wyróżnienia.

 7. Nagroda główna oraz nagrody dodatkowe zostaną wręczone w miesiącu styczniu 2022, w terminie o którym zwycięzcy zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

 8. Zgłoszenie pracy na konkurs oznacza przyjęcie niniejszego regulaminu.

 9. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

 10. Wyniki konkursu zostaną, ogłoszone na stronie internetowej organizatora:  www.mazowieckapolicja.gov.pl/wli 

 11. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 47 7028 285

 12. O wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decydują organizatorzy konkursu.

 
Powrót na górę strony