Aktualności

DEBATA SPOŁECZNA Z MIESZKAŃCAMI MIASTA I POWIATU LIPSKIEGO

Data publikacji 30.09.2021

W sali konferencyjnej lipskiego starostwa odbyła się debata społeczna, której głównym celem były rozmowy z mieszkańcami na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa.

30 września o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Lipsku odbyła się debata społeczna pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku insp. Wojciecha Brandta. Na sali obecni byli przedstawiciele władz samorządowych i społeczność powiatu lipskiego

Debatę prowadził Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku mł. insp. Robert Galas. Komendant omówił strukturę naszej jednostki, przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu lipskiego z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw, zapobiegania przemocy w rodzinie, jak również bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, podkreślając rolę dzielnicowego w funkcjonowaniu Policji. Podczas debaty omówione zostało także narzędzie teleinformatyczne – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki któremu każdy z nas może mieć wpływ na swoje bezpieczeństwo. Przedstawiona została  aplikacja mobilna ,,Moja Komenda”, dzięki której w szybki sposób możemy skontaktować się ze swoim dzielnicowym.

W kolejnej części debaty uczestnicy zadawali pytania oraz przedstawiali swoje spostrzeżenia  i uwagi na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Poruszano głównie tematykę podniesienia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie naszego powiatu.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku przyjął następujący wniosek i zapewnił, że dołoży wszelkich starań aby został zrealizowany:

  1. Umieścić na drodze wojewódzkiej nr 754 odcinkowy pomiar prędkości w miejscowości Sadkowice-Pawłowice

Podsumowując debatę podziękował wszystkim obecnym za udział w spotkaniu oraz za zabranie głosu w dyskusji. Podkreślił również, że wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za bezpieczeństwo i bardzo ważnym elementem w tej dziedzinie jest współpraca różnych instytucji z lokalnym społeczeństwem.

 

mł. asp. Monika Karasińska

Powrót na górę strony