Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji 21.02.2022

Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbędzie się w dniach od 21 do 27 lutego. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w komendach Policji, w sądach, prokuraturach, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych, czy organizacjach pozarządowych w całym kraju.

Gospodarzem inicjatywy Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy z innymi instytucjami, w tym m.in. sądami, prokuraturami, jednostkami organizacyjnymi Policji, organizacjami pozarządowymi.

Coroczna organizacja obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, wiąże się z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, które wprowadzono w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku. 

W ramach obchodzonego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, od 21 do 27 lutego 2022 roku, w komendach miejskich i powiatowych na Mazowszu wyznaczone będą dyżury. Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać pomoc i bezpłatne porady. Dyżurujący policjanci będą także kierować pokrzywdzonych, w celu uzyskania dalszego wsparcia, do podmiotów, które świadczą pomoc z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Do akcji jak zawsze włączają się również policjanci. Osoby poszukujące potrzebnej im informacji będą mogły ją uzyskać między innymi w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w godz.7.30-15.30 w następującej kolejności:

21.02 - policjanci z Wydziału dw. z Korupcją,

22.02 - policjanci z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością,

23.02 - policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą,

24.02 - policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego,

25.02 - policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego.

Lista organizacji i miejsce, gdzie można uzyskać pomoc znajduje się pod adresem internetowym: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/. Informacji można też szukać na stronach komend miejskich i powiatowych na terenie Mazowsza. 

Porady udzielane będą również w Komendzie Powiatowej Policji w Lipsku, pokój nr 210, w dniach 22 i 24 lutego br. w godz. 9:00 - 15:00.

Powrót na górę strony