Aktualności

CZTEROKOŁOWIEC A UPRAWNIENIA DO JEGO KIEROWANIA

Data publikacji 10.05.2022

Od kierujących czterokołowcami lekkimi wymagane jest prawo jazdy kategorii AM, natomiast, aby zasiąść za kierownicą czterokołowca, należy mieć prawo jazdy kategorii B1 co obliguje kierującego do ukończenia 16 roku życia.

W czasopismach, gazetach, internecie krąży wiele mitów na temat uprawnień do kierowania tymi pojazdami. Jeden z nich mówi o tym, że czterokołowiec lekki nie wymaga posiadania prawa jazdy. Dzięki temu osoby, które nie podeszły nigdy do egzaminu, albo uzyskały wynik negatywny , mogą poruszać tego rodzaju pojazdem, posiadając jedynie dowód osobisty. Nic bardziej mylnego!

Definicja czterokołowca lekkiego jest podana w art. 2 pkt 42c Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Czterokołowiec lekki charakteryzuje się masą własną nieprzekraczającą 350 kg i konstrukcją ograniczającą prędkość jazdy do 45 km/h. Do kierowania tym pojazdem uprawnia prawo jazdy kategorii AM, pozwalające także, na kierowanie motorowerem, bądź wyższe. To oznacza, że kierujący czterokołowcem lekkim musi mieć minimum 14 lat. Takie uprawnienia można uzyskać po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Czterokołowiec, w przeciwieństwie do czterokołowca lekkiego, ma większą masę własną i nie ma ograniczenia prędkości do 45 km/h. Pełna definicja czterokołowca (art. 2 pkt 42b Ustawy Prawo o ruchu drogowym) podaje, że jest to pojazd samochodowy do przewozu ładunków lub osób (z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego, motocykla), którego masa własna nie przekracza 550 kg podczas transportu rzeczy lub 400 kg podczas transportu osób. Różnica tkwi także w uprawnieniach do jego prowadzenia. O ile od kierujących czterokołowcami lekkimi wymagane jest prawo jazdy kategorii AM, o tyle, aby zasiąść za kierownicą czterokołowca, należy mieć prawo jazdy kategorii B1  co obliguje kierującego do ukończenia 16 roku życia.

Zarejestrowane i ubezpieczone czterokołowce i czterokołowce lekkie mogą jeździć  po drogach publicznych, w strefach ruchu i zamieszkania, ale nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych i autostradach (art. 2 pkt 3 i 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym).

  • Nie jest także dopuszczalna jazda w lasach poza drogami publicznymi i drogami leśnymi, które są oznakowane odpowiednimi drogowskazami zezwalającymi na ruch. 
  • Wykluczone są również przejażdżki po plażach, w parkach krajobrazowych i narodowych.
  • Prawo zakazuje też przejeżdżania przez wały przeciwpowodziowe i wzdłuż korony wałów poza miejscami wyznaczonymi.
  • Jeśli jednym z pasażerów czterokołowca lekkiego jest dziecko w wieku do 7 lat, kierujący może rozwinąć prędkość do 40 km/h (art. 20 ust. 6 pkt 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym). Pamiętaj o strefie zamieszkania, w której prędkość dopuszczalna pojazdu i zespołów pojazdów wynosi 20 km/h.
  • Kierujący pojazdem i pasażer mają obowiązek używać kasków ochronnych podczas jazdy, chyba że czterokołowiec jest fabrycznie wyposażony w nadwozie zamknięte i pasy bezpieczeństwa (art. 40 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym).
  • Co się stanie, jeśli osoba poniżej 14 roku życia lub starsza, lecz bez prawa jazdy kategorii AM lub wyższej, spowoduje szkodę, kierując czterokołowcem lekkim na drodze publicznej? W przypadku ubezpieczonego pojazdu, zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie z OC komunikacyjnego, ale będzie mieć prawo do ubiegania się o zwrot pieniędzy w ramach  regresu ubezpieczeniowego. Analogicznie może postąpić UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), który zajmuje się wypłacaniem odszkodowań, kiedy pojazd kierowany przez sprawcę szkody nie ma aktualnego OC. W takiej sytuacji należy oczekiwać także kary za brak OC.

 

UWAGA

Od 1 stycznia 2022 roku kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień będzie karane przez sąd, a nie w postępowaniu mandatowym. Minimalna grzywna   za to wykroczenie  to 1500 złotych oraz obligatoryjnie orzekany zakaz prowadzenia pojazdów. Oczywiście kierujący nieuprawniony do prowadzenia danego rodzaju pojazdu nie może kontynuować jazdy i wrócić nim do domu. Jeśli nie ma z nim osoby, która posiada odpowiednie prawo jazdy i mogłaby zaopiekować się pojazdem, pojazd zostanie odholowany na parking na koszt zatrzymanego kierującego.

 

Reasumując, każdy kierujący czterokołowcem lekkim musi posiadać prawo jazdy co najmniej kategorii AM.

 

Autor: podkom. Tomasz Bąk

Powrót na górę strony