Aktualności

Zaproszenie na Konkurs Plastyczny "Kalendarz bezpieczeństwa"

Data publikacji 20.09.2022

Komendant Powiatowy Policji w Lipsku zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dzieci i młodzież z powiatu lipskiego. Prace biorące udział posłużą do stworzenia "Kalendarza bezpieczeństwa" na rok 2023.

Regulamin konkursu plastycznego „Kalendarz bezpieczeństwa”:

 1. Organizatorem konkursu jest Komendant Powiatowy Policji w Lipsku, a współorganizatorami samorządy z powiatu lipskiego.
 2. Celem konkursu jest przedstawienie bezpiecznych zachowań, popularyzacja wiedzy o bezpiecznych zachowaniach, uwrażliwienie młodych ludzi na czyhające niebezpieczeństwa, zrozumienie i poszanowanie przepisów prawa, burzenie stereotypów dotyczących beztroskich zachowań młodych ludzi.
 3. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 4. Konkurs odbywa się w okresie  od 20 września 2022  - 15 listopada 2022 roku. (Liczy się data wpływu prac do siedziby organizatora). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Komendy Powiatowej Policji w Lipsku do dnia 15 grudnia 2022 roku.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić  jedną prace plastyczną.
 6. Prace plastyczne w formacie nie mniejszym niż A4, a nie większa niż A3 przy wykorzystaniu technik: rysunku, malarstwa (prace płaskie, nie przestrzenne). Prace powinny być wyraźnie opisane na odwrocie: imię i nazwisko, wiek, adres szkoły/placówki, nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy.
 7. Prace należy nadsyłać lub dostarczać na adres:

      Zespół ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii

      Wydziału Prewencji

      Komendy Powiatowej Policji w Lipsku

      ul. Spacerowa 31a.

      27-300 Lipsko

 1. Ostateczny termin składania prac upływa dnia 15 listopada 2022 roku. Prace zostaną wykorzystane w profilaktycznej pracy policji Najciekawsze prace zostaną użyte do wydania kalendarza na rok 2023. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.
 2. Zwycięzców wyłoni jury, które będzie oceniać prace w czasie  do 15 grudnia 2022.  W skład jury wejdą przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Lipsku, Plastyk i zaproszeni goście.  
 3. Uczestnicy przekazują na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Lipsku prawa autorskie do prac.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie swoich danych (imienia i nazwiska) podczas publikacji pracy.
 5. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody.
 6. Komenda Powiatowa Policji w Lipsku zastrzega sobie prawo do dodatkowego nagradzania prac,  które uzna za godne szczególnego wyróżnienia.
 7. Nagroda główna oraz nagrody dodatkowe zostaną wręczone w miesiącu styczniu 2023, w terminie o którym zwycięzcy zostaną poinformowani w późniejszym terminie.
 8. Zgłoszenie pracy na konkurs oznacza przyjęcie niniejszego regulaminu.
 9. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 10. Wyniki konkursu zostaną, ogłoszone na stronie internetowej organizatora:  www.mazowieckapolicja.gov.pl/wli 
 11. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 
  47 70 28 285
 12. O wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decydują organizatorzy konkursu.

Autor: asp. Monika Karasińska

Powrót na górę strony