Aktualności

Debata społeczna w Siennie

Data publikacji 01.07.2017

30 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Siennie odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa na terenie gminy Sienno. Spotkanie zostało zainicjowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku podinsp. Wojciecha Brandta. Spotkanie odbyło się pod hasłem "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ." Miało ono na celu włączenie mieszkańców w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa.

Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Lipsku, który po powitaniu uczestników zapoznał ich z charakterystykę bezpieczeństwa na terenie gminy Sienno i powiatu lipskiego za lata 2014 – 2016. Ponadto omówił przedsięwzięcia realizoane przez policję, takie jak:

"Moja Komenda",

"Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa",

"Dzielnicowy bliżej nas",

Po wystąpieniu Komendanta, zebrani zgłaszali swoje uwagi i propozycje odnośnie poprawy bezpieczeństwa. Dyskusja dotyczyła w szczególności bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Związane to jest ze zwiąkszeniem się ruchu pojazdów na terenie gminy Sienno w związku z przebudową droki 754.

W debacie udział wzięli: Wójt Gminy Sienno Mariusz Strąk, Komendant Powiatowy Policji w Lipsku podinsp. Wojciech Brandt, Naczelnik Wydziału Prewecji KPP w Lipsku podinsp. Elżbieta Gudek, Kierownik Posterunku Policji w Siennie st. asp. Paweł Pastuszka, Przewodniczący Rady Gminy w Siennie Roman Markiewicz, również radni gminy, sołtysi, przedstawiciele placówek oświatowych i mieszkańcy gminy.

Celem spotkania było włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Wnioski i propozycje przedstawione podczas debaty będą szczegółowo przeanalizowane i zrealizowane. 

mł. asp. Andrzej Stolarek

Powrót na górę strony