Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Data publikacji 25.01.2022

- Centrala - Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lipsku

tel. 47 70 28 200 fax 47 70 28 240 lub 47 70 28 245

 

- Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku  tel.47 70 28 211

- Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo- Informacyjnych -  asp. Monika Karasińska tel. 47 70 28 411, kom. 797 017 530

 

I. WYDZIAŁ KRYMINALNY

tel. 47 70 28 267

- Naczelnik Wydziału Kryminalnego - komisarz Michał Lenart

- Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego - podkomisarz Maciej Góralski

- Zespół Techniki Kryminalistycznej

- Zespół dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

- Jednoosobowe stanowisko dw. z Przestępczością Narkotykową

 

II. WYDZIAŁ PREWENCJI

tel. 47 70 28 208

Naczelnik Wydziału Prewencji - nadkomisarz Jarosław Stępień

tel. 47 70 28 218

Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji - aspirant sztabowy Artur Puton

- Zespól Dzielnicowych w Lipsku tel. 47 70 28 203, 47 70 28213, 47 70 28 223

- Jednoosobowe Stanowisko do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii tel. 47 70 28 285

- Jednoosobowe Stanowisko ds. Wykroczeń tel. 47 70 28 239

- Jednoosobowe Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego tel. 47 70 28 277

 

III. WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

tel. 47 70 28 210

- Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - komisarz Tomasz Bąk
 

IV. POSTERUNEK POLICJI W CIEPIELOWIE

telefon - 47 70 28 300

- Kierownik Posterunku Policji w Ciepielowie asp. Rafał Bednarczyk

- dzielnicowi:  st. asp. Arkadiusz Baranowski i mł. asp. Wojciech Więcław
 

V. POSTERUNEK POLICJI W SIENNIE

telefon - 47 70 28 304

- Kierownik Posterunku Policji w Siennie – asp. Artur Rożek

- dzielnicowi:  asp. Teresa Pastuszka i mł. asp. Krzysztof Lis

 

VI.  SŁUŻBA CYWILNA W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W LIPSKU

- Zespół Finansów i Zaopatrzenia – tel. 47 70 28 266

- Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych - tel. 47 70 28 238

- Zespół Kadr i Szkolenia – tel. 47 70 28 230

Powrót na górę strony