Twój dzielnicowy

Rewir Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Łosicach

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Uwaga!!!

Podany numer komórkowy do dzielnicowego jest aktywny w momencie pełnienia przez niego służby. W chwili zakończenia pracy dzielnicowego wszystkie połączenia wykonane na telefony komórkowe policjantów będą przekierowane na stanowisko oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Łosicach celem sprawnego i szybkiego przyjmowania zgłoszeń. Gdy sytuacja wymaga pilnej interwencji funkcjonariuszy Policji prosimy dzwonić na numery alarmowe 997 lub 112.

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 oraz 47 70 77 200.

  

              Kierownik Rewiru Dzielnicowych     

             sierż.szt. Tomasz Czmoch

                 tel. 47 70 77 263, 607 636 184

 

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Łosicach:

       --------------------------------------

   Miasto Łosice:

  sierż.sztab. Paweł Iwaniuk

email: dzielnicowy.losice1@ra.policja.gov.pl

 tel. 47 70 77 263 , kom. 607 636 059

W Policji służy od 2017 roku, kilka lat funkcjonariusz Referatu Dochodzeniowo-Śledczego KPP Łosice. Dzielnicowym jest od 25 stycznia 2023 roku.Jego rejonem służbowym jest obszar administracyjny obejmujący miasto Łosice. Interesantów przyjmuje w Komendzie Powiatowej Policji w Łosicach pokój 124.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I miasta Łosice za okres od 1.07.2024r. do 31.12.2024r. obejmuje rejon osiedla Majora Zenona, gdzie w różnych dniach tygodnia w godzinach dziennych, popołudniowych i nocnych dochodzi do popełniania wykroczeń dotyczących zakłócania ładu i porządku publicznego tj. o czyn z art. 51 KW, aktów wandalizmu oraz spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym tj. o czyn z art. 43’U.W.T.P.A.

 ----------------------------

Gmina Łosice

 

st. sierż. Hubert Kucharczyk

email: dzielnicowy.losice2@ra.policja.gov.pl

  tel. 47 70 77 263, kom. 785 860 138

W Policji służy od 2018 roku, dzielnicowym jest od 8 lutego 2023 r. Rejon służbowy to gmina Łosice w skład której wchodzą miejscowości: Szańków, Świniarów, Woźniki, Czuchleby, Meszki, Chotycze, Toporów, Łuzki, Różowa, Jeziory, Rudnik Parcele, Biernaty Średnie, Biernaty Stare, Zakrze, Nowosielec, Dzięcioły, Niemojki, Patków. Interesantów przyjmuje w Komendzie Powiatowej Policji w Łosicach pokój 124.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr II Gminy Łosice za okres od 1.07.2024r. do 31.12.2024r. obejmuje rejon stacji PKP w Niemojkach, gdzie w różnych dniach tygodnia, w godzinach dziennych, popołudniowych i nocnych dochodzi do popełniania wykroczeń dotyczących spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym tj. o czyn z art. 43’U.W.T.P.A. oraz przechodzenia przez torowisko w miejscu zabronionym tj. o czyn z art. 97 KW.

 

  ---------------------------------

    Gmina Huszlew:    

mł. asp. Sylwester Kosiński

         email: dzielnicowy.huszlew@ra.policja.gov.pl

         tel. 47 70 77 263 , kom. 607 636 187       

 W Policji służy od 2007 roku. Dzielnicowym 25 stycznia 2023 roku. W skład gminy  wchodzą miejscowości: Huszlew, Felin, Sewerynów, ławy, Zienie, Bachorza, Makarówka, Władysławów, Kownaty, Krasna, Waśkowólka, Żurawlówka, Wygoda, Dziadkowskie, Siliwonki, Mostów, Kopce, Juniewicze, Harachwosty, Krzywośnity, Liwki I, Liwki II. Interesantów przyjmuje w Urzędzie Gminy w Huszlewie w każdy  wtorek w godz. 9:00 / 11:00

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr IV gminy Huszlew za okres od 1.07.2024r. do 31.12.2024r. obejmuje rejon miejscowości Huszlew, gdzie w różnych dniach tygodnia, w godzinach dziennych, popołudniowych i wieczornych dochodzi do popełniania wykroczeń dotyczących niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierząt  tj. o czyn z art.
77 KW.

    ----------------------------------

         Gmina Olszanka:   

     

  mł. asp. Krzysztof Godun

    email: dzielnicowy.olszanka@ra.policja.gov.pl

tel. 47 70 77 263, kom. 607 636 185

 

W Policji służy od 2012 roku, dzielnicowym jest od maja 2017  roku.  Ukończył kurs podstawowy w Centrum Szkolenia Policji w Słupsku. W skład  rejonu służbowego wchodzą miejscowości : Olszanka, Łepki Stare, Łepki Nowe, Radlnia, Szawły, Wyczółki, Bolesty, Mszanna, Pietrusy, Hadynów, Kolonia Korczówka, Korczówka, Bejdy, Dawidy, Klimy, Próchenki, Szydłówka.  Interesantów przyjmuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Olszance w każdy czwartek w godz. 9:30 / 11:30.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr III gminy Olszanka za okres od 1.07.2024r. do 31.12.2024r. obejmuje rejon miejscowości Korczówka, gdzie w różnych dniach tygodnia, w godzinach dziennych, popołudniowych i wieczornych dochodzi do popełniania wykroczeń dotyczących niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierząt  tj. o czyn z art.
77 KW.

 ------------------------------------

Gmina Stara Kornica