Aktualności

Konferencja dotyczyła przemocy w rodzinie

Data publikacji 20.05.2022

We wtorek odbyła się konferencja pod hasłem” Interdyscyplinarny charakter pracy instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Była to doskonała okazja do spotkania się wszystkich instytucji zajmujących się przemocą w rodzinie i wypracowania najlepszych metod i narzędzi do walki z przemocą oraz uzależnieniami.

Pracownicy Powiatowego Centrum  Pomocy w Rodzinie w Makowie Mazowieckim oraz  policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim wyszli z inicjatywą organizacji tej konferencji. We wtorek w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim odbyła się pod hasłem ”Interdyscyplinarny charakter pracy instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Wśród zaproszonych gości byli członkowie zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, prokurator, kuratorzy, prawnik, psycholodzy i policjanci.

Konferencję otworzyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie Pani Izabela Kotarba. Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Makowskiego Pan Zbigniew Deptuła, który podkreślił jak ważna rolę odgrywają instytucje zajmujące się przemocą w rodzinie oraz jak ważna jest komunikacja pomiędzy tymi jednostkami. Komendant Powiatowy Policji w Makowie Maz. nadkom. Andrzej Dziadak przedstawił rolę policji w procesie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przemoc w rodzinie to jeden z ważniejszych problemów społecznych, któremu należy przeciwdziałać. Każda osoba zajmująca się tym zagadnieniem powinna posiadać wiedzę, która daje narzędzia do ochrony osób krzywdzonych i umożliwia wywieranie wpływu na sprawcę poprzez pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Konferencja była też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkania.

 

asp. Monika Winnik

Powrót na górę strony